1 KVIETIMAS (GAUTI – 8 PROJEKTAI, PATVIRTINTI IR ĮGYVENDINTI – 2 PROJEKTAI)

UŽREGISTRUOTOS PARAIŠKOS

1 KVIETIMO PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

 1. Projekto pavadinimas: „PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ PLĖTRA

Pareiškėjas – UAB Malorija

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Vietos projekto numeris – MAŽE-LEADER-6A-D-1-4

Paramos lėšų suma – 32 557,48 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė – 65 114,97 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2018-01-17(sutartis pasirašyta 2018-03-01)

Projektas įgyvendintas: 2018-10-02

Vietos projekto tikslas – išplėsti pramogų ir poilsio, vaikų stovyklų paslaugų organizavimo veiklas, siekiant pasiūlyti kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas. Gavus paramą buvo sukurta įkurta 1 nauja darbo vieta jaunam žmogui, vairuotojui – gidui.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos priemonės vaikų vasaros stovyklai:
 • Pirtis ant ratų 1 vnt.
 • Keramikos degimo krosnis 1 vnt.
 • Priekabos baidarėms transportuoti 2 vnt.
 • Mikroautobusas baidarėms ir keleiviams vežti 1 vnt.
 • Garso aparatūros komplektas 1 vnt.
 1. Įsigytos sportinei veiklai vykdyti techninės priemonės:
 • Baidarių komplektai 20 vnt.
 • Vandens dviračiai 2 vnt.
 • Irklinės valtys 2 vnt.
 • Futbolo vartų komplektai 2 vnt.
 • Mobilūs krepšinio stovai 4 vnt.
 • Dviračiai 10 vnt.

   3. Sukurta 1 nauja ir išlaikytos 21,75 darbo vietos

 

2. Projekto pavadinimas: „VINIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ IŠPLĖTIMAS“

Pareiškėjas – UAB Vinitas

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 308,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 67 proc.

Projekto vertė – 112 400,00 Eur (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2018-01-17 (patvirtintas finansavimas 2018-03-03)

Projektas įgyvendintas: 2019-06-28

Vietos projekto tikslas – padidinti gaminamos produkcijos kiekį ir sukurti dvi naujas šiuolaikiškas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga (vinių gamybos staklės), tai naujos kartos staklės kurių valdymas visiškai kompiuterizuotas, kas leidžia ekonomiškai naudoti žaliavas, sumažinti kenksmingą poveikį  žmogaus sveikatai,  mažinant aplinkos užterštumą bei triukšmo lygį. Staklių pagalba bus galima pagaminti vinis su sriegiais. 

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos modernizuotas, automatizuotas vinių gamybos staklės;
 2. Sukurtos 2 naujos ir išlaikyta 10 darbo vietų.

 

2 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

3 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

4 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: UAB „Sarima“ investicijos į verslo plėtrą kaimo vietovėje

Pareiškėjas – UAB Sarima

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 886,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis –  44,1057 proc.

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20 (patvirtintas finansavimas 2019-08-28)

Projektas įgyvendintas: 2021-08-25

Vietos projekto tikslas: Bendrovės veiklos plėtra teikiant paslaugas statybose, plečiant atliekamų paslaugų spektrą ir sukuriant 2 naujas darbo vietas Mažeikių r.

Projekto rezultatai:

 1. Nupirkti naują teleskopinį krautuvą ir ekskavatorių krautuvą.
 2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikytos 15,38 darbo vietos.

 

2. Projekto pavadinimas: UAB „Medinstrus“ veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB Medinstrus

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 33 120,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė –  66 240,00 Eur (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-06 (patvirtintas finansavimas 2019-04-29)

Projektas įgyvendintas: 2019-12-20

Vietos projekto tikslas – padidinti įmonės vykdomos oftalmologinės įrangos gamybos apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos įrangos įsigijimą ir naujų darbo vietų sukūrimą.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigyta nauja įranga.
 2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikytos 33,04 darbo vietos.

 

5 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, PATVIRTINTAS IR ĮGYVENDINAMAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Diena Viekšniuose

Pareiškėjas – Viekšnių bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (NR. LEADER-19.2-SAVA-4)

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 12 202,50 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20 (patvirtintas finansavimas 2019-03-25)

Projektas įgyvendintas: 2019-07-17

Vietos projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti Viekšnių krašto savitumą ir tradicijas. 

Projekto uždaviniai:

 1. Išleistas informacinis leidinys apie Viekšnius, bukletas apie lankytinas vietas.
 2. Pristatytos Viekšnių vaistinės, profesorių Biržiškų, A. Griškevičiaus aviacijos muziejaus ekspozicijos.
 3. Pristatyta tarpukario Viekšnių inteligentijos kultūra, tradicijos, laisvalaikio praleidimo būdai Viekšnių vaistinės muziejuje.
 4. Pristatytas XX amžiaus pradžios miestelėnų ir kaimiečių gyvenimo būdas, buitis ir tradicijos A. Griškevičiaus muziejuje.
 5. Pravestos pažintinės ekskursijos po Viekšnius, aplankant Viekšnių malūno, Biržiškų ir Vytauto Didžiojo paminklus, senąsias kapines, svarbiausius statinius.
 6. Vyko senosios kalvystės ir ginklakalystės pristatymas.
 7. Pristatytas kalvystės tradicijos tęstinumas šiomis dienomis.
 8. Supažindinti su senųjų Viekšnių puodininkų tradicijomis.
 9. Pristatytas senasis Viekšnių kulinarijos paveldas.
 10. Renginio metu viekšniškius ir aplinkinių seniūnijų gyventojus linksmino liaudiška muzika, gegužinė.

 

Projekto rezultatai:

 1. Suorganizuotas renginys „Diena Viekšniuose“, kuriame numatyta 300 žmonių. Projekto veiklose dalyvavo 12 savanorių komanda. 

 

Nuotraukos: Viekšnių bendruomenės Facebook puslapio

 

6 KVIETIMAS (GAUTI IR ĮGYVENDINAMI – 3 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos sporto aikštelės statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“

Paramos lėšų suma – 40974,76 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 51 218,45 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-02-21 (patvirtintas finansavimas 2020-12-30)

Projektas įgyvendintas: 2021-02-23

Vietos projekto tikslas – gerinti Sedos miesto mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštelę Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos teritorijoje.

Įrengtas 615 m² sporto aikštynas, pritaikytas krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui. Išgrįsti trinkelėmis takai, pastatyti suoliukai, įrengti 5 lauko treniruokliai. Įgyvendinus projektą pagerėjo mokymuisi,  laisvalaikiui ir sporto veiklai skirta infrastruktūra, kurioje yra sudarytos sąlygos bendruomenės narių individualiai laisvalaikio ir sportinei veiklai. Numatoma pastoviai organizuoti  renginius, kurių metu bus puoselėjami ir populiarinami tradiciniai sportiniai žaidimai, kurie yra sporto paveldo objektas, o sportas yra bendrosios kultūros dalis.

Nuotrauka: J. Strazdauskas

 

 2. Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokyklos sporto aikštyno statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“

Paramos lėšų suma – 48809,50 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 61 011,88 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-02-21 (patvirtintas finansavimas 2019-06-28)

Projektas įgyvendintas: 2019-12-20

Vietos projekto tikslas – gerinti Tirkšlių miestelio mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla įgyvendino projektą „Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno įrengimas“ pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės Vakarų Lietuvos Vietos Veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2).

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštyną Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinės mokyklos teritorijoje.

Įgyvendinus projektą buvo pagerinta laisvalaikiui ir sporto veiklai skirta infrastruktūra, kurioje bus ne tik sudarytos sąlygos bendruomenės narių individualiai laisvalaikio ir sportinei veiklai, bet taip pat pastoviai organizuojami renginiai, kurių metu bus puoselėjami ir populiarinami tradiciniai sportiniai žaidimai, kurie yra sporto paveldo objektas, o sportas yra bendros kultūros dalis.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo  Vitkaus – Kazimieraičio  pagrindinės mokyklos teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr.4400-2215-7144) bus įrengtas viešo naudojimo sporto aikštynas (asfaltbetonio danga (613 kv. m.), sporto aikštelė ( 424 kv. m.), padengta gumos granulių danga, vielos tinklo tvora (101 m.) 4 suoliukai, 5 treniruokliai ant betoninių trinkelių dangos (42 kv.m) .

 

IMG_2119 201866280_4186366208087468_684669389832916024_n
199630521_4184202818303807_4828963827497301235_n IMG_2123

Nuotraukos: Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokyklos

 

ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: 3. Projekto pavadinimas: Pastato, Žemaitės g.6, Palnosių k., Mažeikių r. sav., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams 

Pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Pastato, Žemaitės g. 6, Palnosių k., Mažeikių r. sav., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams“, kodas MAŽE-LEADER-6B-I-6-3

Paramos lėšų suma – 48 809,50 Eur 

 

7 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

8 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, PATVIRTINTAS IR ĮGYVENDINTAS  – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9 573,89 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 11 967,36 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20 (patvirtintas finansavimas 2019-03-28)

Projektas įgyvendintas: 2019-10-07

Vietos projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines profesines žinias apie vaisių ir daržovių perdirbimą bei praktinius įgūdžius toje srityje, į mokymus įtraukti su bendruomenės verslu susijusius asmenis.

Vietos projekto uždaviniai:

 1. Surengti praktinius – informacinius seminarus pagal 6 skirtingas temas;
 2. Suteikti projekto dalyviams žinių apie vaisių, daržovių perdirbimą, apie jų galutinių produktų pateikimą rinkai, realizavimo galimybes;
 3. Sudaryti projekto dalyviams galimybę įgyti praktinius įgūdžius vaisių, daržovių perdirbimo srityje;
 4. Mokymų viešinimas.

 

9 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, PATVIRTINTAS IR ĮGYVENDINTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“ 

Pareiškėjas – UAB Danora

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 55,84 proc.

Projekto vertė – 105 704,39 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20 (patvirtintas finansavimas 2019-04-29)

Projektas įgyvendintas: 2019-07-16

Vietos projekto tikslas – pradėti teikti paslaugas žemės ūkiui, investuojant į verslo sukūrimui būtinos įrangos įsigijimą bei sukuriant naują darbo vietą Mažeikių rajone.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga grūdų sandėliavimui ir džiovinimui (kaušinis elevatorius, elektriniai paskirstytuvai 2 ir 3 krypčių, grandikliai grūdų transporteriai 5.5, 6, 8.5 ir 9 m. ilgio, grūdų talpyklą, technologiniai jungimai). Sukurta 1 nauja darbo vieta. 

Projekto rezultatai:

 1. Pradėtos teikti žemės ūkio paslaugos;
 2. Sukurta 1 nauja darbo vieta ir išlaikytos 2 darbo vietos.

 

 

ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: 2. Projekto pavadinimas:  „Naujas informacinių technologijų verslas Mažeikių rajone“. 

Pareiškėjas – MB Išmaniosios technologijos

Paramos lėšų suma – 48 416,65 Eur.

 

10 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

11 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

12 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS, ATSIIMTA PARAIŠKA. NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

13 KVIETIMAS (ĮGYVENDINTI 4 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: „Ūž Žemaitėje“

Pareiškėjas – Auksodės kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 717,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-007-01  (2019-07-01 gautas raštas)

Projektas įgyvendintas: 2020-08-06

Vietos projekto tikslas – puoselėti Žemaitijos krašto kultūros tradicijas, pristatant etninę kultūrą, patiekalus ir amatus, suvienyti ir išlaikyti Auksūdžio kaimo ir aplinkinių seniūnijų bendruomenes bendrai kultūrinei veiklai, tuo pačiu skatinant išsaugoti žemaičių tarmę, bendruomeniškumą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairių amžiaus grupių ir rizikos grupių atstovus.

Projekto uždaviniai:

         1.Surengti šventę kaimo parke „Ūž Žemaitėje“ kurioje dalyvaus kaimyninės bendruomenės, šventės metu bus demonstruojami senieji amatai, parodyta etnografinė programa „Oi bova bova  Žemaitijuo…” su dainomis ir pasakojimais, degustuojamas kulinarinis paveldas.

         2. Stiprinti Auksodės kaimo bendruomenės materialinę bazę įsigyjant Žemaitijos krašto 8 vnt. moteriškų ir 4 vnt. vyriškų tradicinių tautinių rūbų komplektus.

 

 2. Projekto pavadinimas: „Šerkšnėnų seniūnijos tradicinės šventės „Vasaros spalvų paletė“ organizavimas, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas“

Pareiškėjas – Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-07-03 (2019-07-03 gautas finansavimas)

Projektas įgyvendintas: 2020-08-26

Vietos projekto tikslas – puoselėti esamas bei kurti naujas mūsų krašto sąvitumą atspindinčias tradicijas, stiprinti Šerkšnėnų kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą bei skatinti šiuolaikinę modernią visuomenę išsaugoti ir populiarinti kultūros paveldą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Suorganizuoti Šerkšnėnų seniūnijos tradicinę vasaros šventę „Vasaros spalvų paletė“, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas;
 2. Surinkti informacinę medžiagą apie Šerkšnėnų seniūnijos kultūros paveldo objektus ir lankytinas vietas;
 3. Pastatyti informacinį stendą ir suorganizuoti iškilmingą jo atidengimą.

 

 3. Projekto pavadinimas: „Joninės Sedoje“

Pareiškėjas – Sedos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-21 (2019-07-02 gautas finansavimas)

Projektas įgyvendintas: 2020-07-09

Vietos projekto tikslas – atgaivinti ir puoselėti Joninių dvasią Sedoje, skatinanti žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Sedos bendruomenę rengiant tradicinius renginius, taip padedant išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

Projekto uždaviniai:

 1. Sedos Varduvos upės salelėje surengti etnokultūrinę konferenciją „Joninės Sedoje“, Jonų ir Janinų sveikinimas, Joninių šventė Sedos Varduvos upės salelėje;
 2. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumus.

 

  4. Projekto pavadinimas: „Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį“

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4)

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Paraiška patvirtinta: 2019-06-21 (sutartis pasirašyta 2019-06-28)

Projektas įgyvendintas: 2021-06-26

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Vietos projekto tikslas – puoselėti Ukrinų kaimo bendruomenės veiklas, skatinančias kaimo žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Ukrinų kaimo bendruomenės gaminamą kulinarinio paveldo produktą bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Suorganizuoti tradicinę rudens šventę „Vobulynes juomarks“.
 2. Supažindinti projekto dalyvius su molio dirbinių žiedimu, raugo, juodąja keramika, krepšių pynimu iš vytelių.
 3. Surengti liaudiškos muzikos, šokių koncertą.
 4. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumų komplektus, bei kt. priemones, reikalingas projektui įgyvendinti.

 

14 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI)

Vietos projektų vertinimo rezultatai

 1. Projekto pavadinimas: „Aurelijos Šmitės sodyboje poilsio ir paslaugų įkūrimas“ 

Pareiškėjas – Aurelija Šmitė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę

„Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 84 319,53 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07 (sutartis pasirašyta 2019-10-25)

Projektas įgyvendintas: 2022-01-31

Vietos projekto tikslas – pastatyti pagalbinės paskirties ūkinį pastatą pramogų ir poilsio organizavimo veiklai vykdyti ir sukurti naujas darbo vietas. Vietos projektas skirtas pradėti pramogų ir poilsio organizavimo veiklą.  

Projekto rezultatai:

 1. Pastatytas pastatas, kuriame bus vykdoma pramoginė veikla;
 2. Sukurta 1,5 naujos darbo vietos ir išlaikytos 1,5 darbo vietos.

 

  2. Projekto pavadinimas: UAB  „MINDARTA” VERSLO PRADŽIA KAIMO VIETOVĖJE

Pareiškėjas – UAB „MINDARTA”

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 29 419,66 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė: 50 056,00 Eur

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07 (sutartis pasirašyta 2019-10-25)

Projektas įgyvendintas: 2021-10-20

Projekto tikslas – teikti automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas Mažeikių rajone ir sukurti bei išlaikyti naujas darbo vietas.

Projekto rezultatai:

1. Įsigyti automobilių techninės priežiūros ir remonto įrangą;

2. Sukurti 2 ir išlaikyti 2,15 naujas darbo vietas;

3. Gauti pajamas vykdant automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklą.

 

15 KVIETIMAS (GAUTI IR ĮGYVENDINTI – 3 PROJEKTAI)

Vietos projektų vertinimo rezultatai

1. Projekto pavadinimas: MB „Mehmė“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra

Pareiškėjas – MB „Mehmė“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 298,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 128 798,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07 (sutartis pasirašyta 2019-10-25)

Projektas įgyvendintas: 2020-01-27

Projekto tikslas – MB „Mehmė“ sukurti 1,5 etato naujas darbo vietas ir išlaikyti 2,5 darbo vietos diegiant verslo inovaciją Mažeikių rajone ir didinat verslo konkurencingumą.

Projekto rezultatai:

1. Nusipirkti ekskavatorių;

2. Įdarbinti darbuotojus 1,5 etato naujose darbo vietose ir išlaikyti 2,5 darbo vietų.

 

  ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: 2. Projekto pavadinimas: UAB „Vigira“ vykdomos veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB „Vigira“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 54 567,56 Eur

 

  ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: 3. Projekto pavadinimas: Andriaus Bertulio individualios veiklos plėtra

Pareiškėjas – Andrius Bertulis

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 297,67 Eur

 

16 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

17 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI)

VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai

Pareiškėjas – Mažeikių muziejus biudžetinė įstaiga 

Projektas teiktas pagal VPS priemonę Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“   veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Paramos lėšų suma – 48 810,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 58647,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-01-09 (sutartis pasirašyta 2020-01-23)

Projektas įgyvendintas: 2021-01-06

Projekto tikslas – atlikti kultūros paveldo objekto (kodas Kultūros vertybių registre 10791) – buvusios Viešnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbus.

Atlikus pastato gerinimo darbus pastate bus tęsiama ir šiuo metu vykdoma edukacinė veikla, veiks muziejaus ekspozicijos, bus rengiamos parodos, vykdoma kita kultūrinė ir šviečiamoji veikla.

 Projekto uždavinys – pagerinti Viekšnių vaistinės muziejaus pastatą, esantį Tilto g. 3, Viekšniuose, Mažeikių rajone bei sudaryti edukacinėms veikloms kokybiškas sąlygas.

Vietos projektas įgyvendinamas su partneriu Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir uždavinį planuojama atlikti Viekšnių vaistinės muziejaus pastato, esantį Tilto g. 3, Viekšnių m., Mažeikių rajone pagerinimo darbus, kuris apima susidėvėjusios elektrotechnikos keitimą, šildymo sistemos keitimą  su naujais radiatoriais, langų, sienų ir lubų ir grindų remontą. Bendrasis plotas 319,59 kv. m.  

 

Projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba

Projektas teiktas pagal VPS priemonę Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“   veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Paramos lėšų suma – 35 853,83 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 44 817,29Eur.

Paraiška patvirtinta: 2020-01-09 (sutartis pasirašyta 2020-01-24)

Projektas įgyvendintas: 2021-08-17

Projekto tikslas – sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro sodo lauko rūsį ir pritaikyti jį šikšnosparnių apsaugai ir edukacinei veiklai.

Projekto uždaviniai:

 1. Sutvarkyti kultūros paveldo objektą – lauko rūsį ir infrastruktūrą (pagerinant stogo, sienų, durų, grindų dangos būklę, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų taką, šių objektų apšvietimą);
 2. Pritaikyti rūsį šikšnosparnių žiemojimu;
 3. Įrengti kilnojamą ekspoziciją apie šikšnosparnius, parengti edukacines programas;
 4. Viešinti gautą paramą.

Laukiamas rezultatas: Įgyvendinant projekto iškeltus tikslus bei uždavinius planuojama sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro lauko rūsį (Kultūros vertybių registro kodas 24790), pritaikant jį šikšnosparnių žiemojimui ir įrengti kilnojamą edukacinę ekspoziciją apie šikšnosparnius. Baigus įgyvendinti projektą ir projekto kontrolės laikotarpi numatoma surengti 10 renginių, kurių metu dalyvaus 1000 dalyvių. Renginių metu bus vykdoma gamtosauginė edukacinė veikla dvaro lankytojams.

 

18 KVIETIMAS (5 GAUTI PROJEKTAI: ATSIIMTAS – 1 PROJEKTAS, VERTINAMI – 4 PROJEKTAI)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Susibūrę esam stiprūs

Pareiškėjas – Mažeikių r. sav. Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,60 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14908,25 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-24 (sutartis pasirašyta 2020-04-27)

Projektas įgyvendintas: 2022-04-29

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką, per veiklas skatinti jaunimo integraciją į bendruomenę ir socialinę veiklą, didinant užimtumą, mažinti socialinę atskirtį, plėtoti kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

 1.  Stiprinti Tirkšlių seniūnijos bendruomenės materialinę bazę ir įsigyti:

1.1. garso aparatūrą, kad būtų galima organizuoti diskotekas jaunimui, įgarsinti bendruomenės ir partnerių šventes;

1.2. projektorių ir ekraną, kad būtų galima rinktis jaunimui žiūrėti krepšinio ar kitų sporto šakų varžybas, filmus;

1.3. prekybinę palapinę, kad organizuojant renginius, diskotekas lauke, būtų apsaugota garso įranga.

 1. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumą juos įtraukiant į veiklas:

2.1. apmokyti jaunimą dirbti su įgarsinimo ir vaizdo aparatūra;

2.2. įgalinti jaunimą organizuoti diskotekas Tirkšlių seniūnijos jaunuomenei, bendruomenei;

2.3. įgarsinant vasaros šventę ir surengti diskoteką Balėnų jaunimui (tai darys apmokytas jaunimas).

2.3. bendradarbiauti su Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centru ir padėti įgarsinti jų rengiamą Rudens kermošiaus šventę, suorganizuoti Kopūstienės virimo čempionatą (į visas veiklas bus įtrauktas jaunimas, ir kiti Tirkšlių bendruomenės asmenys.

 1. Dalyvauti Tirkšlių seniūnijos organizuojamose įvairiose šventėse, renginiuose bei dalyvauti pagal galimybes renginiuose į kurias kviečiama Tirkšlių seniūnijos bendruomenė.
 2. Viešinti projektą socialiniuose tinkluose, bendruomenės patalpose.
 3. Teikti ataskaitas.

Laukiamas rezultatas:

Įsigyta įranga ir prekės (garso, vaizdo aparatūra, palapinė, suolai);

Apmokyta 10 jaunų žmonių dirbti su įsigyta aparatūra (surengti 2 mokymai po 3 val.);

Surengtos 6 diskotekos jauniems žmonėms ir 5 renginiai projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu.

Projektas viešinamas socialiniuose tinkluose, renginiuose, bendruomenės patalpose.

 

Projekto pavadinimas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimas ir užimtumo skatinimas per socialines veiklas  

Pareiškėjas – VO Rubikų bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,33 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,91 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-24 (sutartis pasirašyta 2020-04-27)

Projektas įgyvendintas: 2021-10-27

Projekto tikslas – mažinti socialiai pažeidžiamu asmenų atskirtį bendruomenėje, didinti jų užimtumą, motyvaciją, pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais, skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, ugdyti bendravimo ir socialinės integracijos įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti įvairias socialines veiklas Rubikų, Plinkšių Šerkšnėnų ir Žemalės seniūnaitijose.

2. Suorganizuoti keturis teminius edukacinius nemokamus filmų vakarus po atviru dangumi keturiose seniūnaitijose, kurie skatintų socialiai jautrių visuomenės asmenų bendravimą ir socialinius įgūdžius.

3. Stiprinti bendruomenės materialinė bazę sockultūrinių veiklų organizavimui. Įsigyti garso įranga – 1 komp. ir projektoriaus ekraną – 1 vnt.

Laukiamas rezultatas: suorganizuotos socialinės veiklos Rubikų, Plinkšių, Šerkšnėnų ir Žemalės seniūnaitijose:

 1. Talka Plinkšių seniūnaitijoje, Rubikų ir Žemalės seniūnaitijose sutvarkytos viešosios erdvės, Rubikų seniūnaitijoje surengta edukacinė popietė.
 2. Surengti keturi teminiai edukaciniai nemokami filmų vakarai po atviru dangumi keturiose seniūnaitijose (Žemalės, Rubikų, Šerkšnėnų, Plinkšių).
 3. Sustiprėjusi bendruomenės materialinė bazė sockultūrinėms veiklos organizuoti. Įsigyta garso įranga – 1 komp. ir projektoriaus ekraną – 1 vnt.

 

Projekto pavadinimas: Sensorinis kambarys

Pareiškėjas – Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,30 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,87 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-24 (sutartis pasirašyta 2020-04-27)

Projektas įgyvendintas: 2020-12-28

Projekto tikslas – prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės  veiklos skatinimo įsigyjant priemonės sensorikos kambariui.

Projekto uždaviniai:

 1. Sustiprinti dienos centro „Mažasis princas“ materialinę bazę įsigyjant priemones sensoriniam kambariui:

1.1. Du burbulų vamzdžiai, šviesolaidžių gijos, begalybės sienelė, šviesolaidinė užuolaida, multi-spindulinis projektorius, vandens multi-sensorinė lova, masažinis fotelis ;

1.2. Pristatyti sensorinį kambarį naudos gavėjams ir visuomenei;

1.3. Sudaryti sąlygas naudotis įsigytomis priemonėmis suinteresuotom grupėm (ASS, Dauno sindromas ir kt.)

1.4.Viešinti vietos projekto rezultatus.

 1. Laukiamas rezultatas:
 2. Įsigytos priemonės sensoriniam kambariui.
 3. Surengtas projekto (sensorinio kambario) pristatymas visuomenei ir naudos gavėjams – 50 dalyvių.
 4. Rengiami du užsiėmimai per savaitę.
 5. Viešinamos veiklos.

 

Projekto pavadinimas: Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ socialinės veiklos skatinimas, įsigyjant virtuvės įrangą Mažeikių raj. vaikų ir jaunimo maitinimui ir edukacijai

Pareiškėjas – Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,38 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,98 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-24 (sutartis pasirašyta 2020-04-27)

Projektas įgyvendintas: 2021-05-07

Projekto tikslas – stiprinti organizacijos materialinę bazę, įsigyjant profesionalią maisto
gaminimo įrangą, organizuojant maitinimą vaikams ir jaunimui bei įgyvendinant kulinarines
edukacines programas stovyklų metu.
Projekto uždaviniai:
1.Įsigyti profesionalią maisto gaminimo įrangą;
2. Organizuoti vaikų ir jaunimo maitinimą stovyklų metu;
3. Organizuoti edukacinius maisto ruošimo užsiėmimus vaikams ir jaunimui.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta profesionali maisto gaminimo įranga: profesionali elektrinė kaitlentė be orkaitės,
profesionali kaitlentė su orkaite, profesionali indaplovė, profesionali puodaplovė, picų kepimo
krosnis, daržovių skutimo/plovimo mašina, planetarinis maišytuvas.
2. Per tris metus surengta 15 stovyklų vaikams ir jaunimui, kurių metu gaminamas maistas
įsigyta įranga.
3. Stovyklų metu rengiami edukaciniai maisto ruošimo užsiėmimai.

 

Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,54 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 908,18 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-24 (sutartis pasirašyta 2020-04-27)

Projektas įgyvendintas: 2021-02-26

Projekto tikslas – atnaujinti ir papildyti naujas vaisių, daržovių perdirbimui reikalingais įrenginiais turimą Ukrinių kaimo bendruomenės materialinę bazę, taip sudarant sąlygas plėtoti bei įvairinti bendruomenės socialines veiklas.
Projekto uždaviniai: 
1. įsigyti įrangą, vaisių, daržovių džiovinimo įrenginį, šaldiklį, termomiksą, elektrinę daržovių pjaustyklę, vakuumatorių, rankinį maišelių užlydituvą. 

2. Organizuoti seniūnaitijų gyventojams edukacinius užsiėmimas.

 

19 KVIETIMAS (PROJEKTŲ NEBUVO NEGAUTA)

20 KVIETIMAS (GAUTAS IR ĮGYVENDINTAS – 1 PROJEKTAS)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Techninės pagalbos kelyje paslaugos organizavimas

Pareiškėjas – UAB „VPM Service“

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 43 888,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 75 207,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-29 (sutartis pasirašyta 2020-05-27)

Projektas įgyvendintas: 2021-05-07

Projekto tikslas – pasinaudojus ES parama diferencijuoti vykdomą veiklą ir pasiūlyti naują paslaugą – techninę pagalbą kelyje.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti vieną N1 kategorijos krovinį automobilį ir spec. įrangą;

2. sukurti 1 darbo vietą vairuotojui-mechanikui atitinkančią vienam etatui.
Laukiamas rezultatas:
1. įsigytas vienas N1 kategorijos krovininis automobilis ir spec. įranga;

2. sukurta 1 darbo vieta (etatas) vairuotojui-mechanikui.

 

21 KVIETIMAS (PROJEKTŲ NEBUVO NEGAUTA)

22 KVIETIMAS (GAUTI – 3 PROJEKTAI, VERTINAMI IR ĮGYVENDINAMI – 2 PROJEKTAI)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems

Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9705,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9705,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-29 (sutartis pasirašyta 2020-05-06)

Projektas įgyvendintas: 2021-11-16

Projekto tikslas – turizmo sektoriuje dirbančių specialistų darbo kokybės gerinimas, tuo pačiu darant Mažeikių rajono kaimiškas vietoves patrauklesnes lankytojams.
Projekto uždaviniai: organizuoti 6 mokymus juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

Laukiamas rezultatas: suorganizuoti šeši mokymai juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

 

Projekto pavadinimas: Jegu Žemaitijuo būsi aplonkyk er Vėkšnius mūsa

Pareiškėjas – Viekšnių bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9717,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9717,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-29 (sutartis pasirašyta 2020-05-06)

Projektas įgyvendintas: 2021-10-19

Projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines žinias ir informaciją apie istorinį, kultūrinį Viekšnių miesto savitumą bei įgytas žinias perduoti ir pritaikyti praktikoje atvykstantiems miesto svečiams, turistams pristatant miesto lankytinus objektus, edukacines veiklas ir amatus.
Projekto uždaviniai:

 1. surengti informacinius seminarus, mokymus pagal 6 skirtingas temas;
 2. suteikti projekto dalyviams tikslines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip pristatyti Viekšnių miesto istorinį ir kultūrinį savitumą;
 3. populiarinti ir viešinti Viekšnių miestą kviečiant atvykti ne tik Mažeikių rajone, bet ir kituose rajonuose Viekšnių miesto istoriją, kultūrą, žinomus žmones ir pristatyti edukacines veiklas tiek švietimo įstaigoms tiek visuomenei.

Laukiamas rezultatas:

 1. surengti informaciniai seminarai, mokymai pagal 6 skirtingas temas;
 2. suteiktos projekto dalyviams tikslinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, kaip pristatyti Viekšnių miesto istorinį ir kultūrinį savitumą;
 3. populiarinti ir viešinti Viekšnių miestą kviečiant atvykti ne tik Mažeikių rajone, bet ir kituose rajonuose Viekšnių miesto istoriją, kultūrą, žinomus žmones ir pristatyti edukacines veiklas tiek švietimo įstaigoms tiek visuomenei.

 

23 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: Projekto pavadinimas: UAB „Gama testas” veiklos pradžia

Pareiškėjas – UAB „Gama testas“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ kodas (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 43024,00 Eur

 

24 KVIETIMAS (GAUTI – 4 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Pareiškėjas – UAB „Medienos profesionalai“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 33667,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 81 472,93 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-09-14 (sutartis pasirašyta 2020-10-09)

Projektas įgyvendintas: 2023-02-28

Projekto tikslas – įsigyti medienos apdirbimo stakles, efektyvinti gamybą, plėtoti verslą kaimo vietovėje, sukurti naujas darbo vietas. 

 1. Projekto uždaviniai:

1. Įsigyti medžio apdirbimo stakles;

2. Sukurti 2 darbo vietas;

3. Viešinti gautą paramą.

 1. Laukiamas rezultatas: 

1) įsigytos medienos apdirbimo staklės. UAB „Medienos profesionalai“ gamina aukštos kokybės medienos gaminius, skirtus sodams, kempingams ir pan. Gaminių asortimentas nuo jaukių grilių kabinų, išskirtinio dizaino saunų, gražių paviljonų iki karštų vonių. Produktai yra gaminami iš atsinaujinančių, aukštos kokybės europinių pušų arba ypač ilgai išliekančių termiškai apdorotų pušų. Įmonė turi daugybę klientų tiek Lietuvoje tiek užsienyje kaip Nyderlanduose, Vokietijoje, Norvegijoje, JK, Prancūzijoj ir t.t. 

2) sukurtos 2 darbo vietos. Šiuo metu įmonėje dirba 47 darbuotojai. UAB „Medienos profesionalai“ savo veiklą vykdo nuo 2014 m., sausio 9 d. adresu: Mažeikių r. sav. Židikų seniūnija, Juodeikių k., Svirtūnų g. 6.

3) viešinama gauta parama (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisykles). Projektas susijęs su verslo plėtra. Parama teikiama pagal ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių (ERVK): sekcija C skyrius 16, grupė 16.2, klasė 16.23, poklasis 16.23.20 „Medinių surenkamų statinių ar jų detalių gamyba“.

 

 

 ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: Projekto pavadinimas: UAB „VTT plius“ verslo plėtra 

Pareiškėjas – UAB „VTT plius“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 75886,00 Eur

 

Projekto pavadinimas: Dautarų dvaro sodybos parko infrastruktūros atnaujinimas

Pareiškėjas – Gražina Elena Juknevičienė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 74705,30 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 107 141,85 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-09-14 (sutartis pasirašyta 2020-10-09)

Projektas įgyvendintas: 2022-09-09

Projekto tikslas – plėtoti vykdomą ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje, įkuriant papildomai darbo vietų, kurios mažintų socialinę atskirtį.

Projekto uždavinys – atlikti Dautarų dvaro sodybos infrastruktūros atnaujinimo darbus, įkurti 2 darbo vietas. 

Laukiamas rezultatas: 

 1. atlikti Dautarų dvaro sodybos infrastruktūros atnaujinimo darbai. Ūkininkė Gražina Elena Juknevičienė užsiima ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje Dautarų dvaro sodyboje kuri randasi Mažeikių rajone, Židikų seniūnijoje. Sodyba gausiai lankoma vietinių gyventojų, turistų iš Latvijos ir kitų  šalių. Dvaro sodybos parke vyksta klasikinės muzikos koncertai, vestuvių ceremonijos, fotosesijos, moksleivių šventės, bendruomenių renginiai. Dautarų dvaro sodyba (kultūros paveldo objektas) įtraukta į lankytinų vietų sąrašą. Tačiau parkas nėra pilnai sutvarkytas. Atlikus infrastruktūros atnaujinimo darbus bus įrengti 1,5 m. pločio rekreaciniai parko takai, centrinė parko aikštė išgrįsta klinkeriu, įrengti metaliniai įvažiavimo vartai (2 vnt.), įrengtos nukreipiamosios takų rodyklės, stendas. Infrastruktūros atnaujinimo darbai bus atliekami kultūros paveldo objekte – Dautarų dvaro parke. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3686-2838, sklypas valdomas nuosavybės teise ir priklauso Antanui Juknevičiui bei Gražinai Elenai Juknevičienei.
 2. Bus sukurtos ir išlaikytos 2 darbo vietos darbuotojams iki 40 metų imtinai. Tai parko aplinkos tvarkytojai ir prižiūrėtojai. 

 

 

25 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

26 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

27 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

28 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Mokymų ciklas besiruošiantiems projektus rašyti ir juos įgyvendinti

Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9705,27 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9705,27 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-11

Parama skirta: 2020-11-17 (sutartis pasirašyta 2020-11-19)

Projektas įgyvendinamas: 2021-12-29

Projekto tikslas – suteikti vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamas žinias: plačiau supažindinti kaimo vietovėje veikiančius asmenis kaip gerą idėją paversti projektu, komandos svarba ir bendruomenės įtraukimas į veiklų planavimą.
Projekto uždaviniai: organizuoti 6 mokymus juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

Laukiamas rezultatas: suorganizuoti šeši mokymai, kurių metu projekto dalyviai įgis šiuos įgūdžius ir žinias.

 

29 KVIETIMAS (GAUTI – 3 PROJEKTAI)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

 

 ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: Projekto pavadinimas: UAB „Europa Invest“ verslo pradžia kaimo vietovėje

Pareiškėjas – UAB „Europa Invest“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 27012,00Eur

 

ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ: Projekto pavadinimas: Alvydo Grigo ne žemės ūkio verslo pradžia kaimo vietovėje

Pareiškėjas – Alvydas Grigas

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 13230,00Eur

 

Projekto pavadinimas: MB „EP kepiniai“ konditerijos gaminių verslo kūrimas

Pareiškėjas – MB „EP kepiniai”

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 40064,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 69253,91 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-12-16 (sutartis pasirašyta 2021-01-06)

Projektas įgyvendintas: 2022-01-28

Projekto tikslas – kurti naują šiuolaikišką ir konkurencingą konditerijos gaminių verslą.
2. Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti įrangą ir priemones skirtas konditerijos gaminių gamybai.
2. Įsigyti įrenginius (šildymo – vėdinimo sistemą), skirtus palaikyti pastovią temperatūrą gamybinėse patalpose.
3. Įsigyti lengvąjį krovininį automobilį, skirtą produkcijos pristatymui bei prekybai.

 

30 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

 

31 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

 PROJEKTAS ATSIIMTAS PO PAK

Projekto pavadinimas: A. Vienažindžio pėsčiųjų tako įrengimas Laižuvos miestelyje

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  (LEADER-19.2-7.6)

Paramos lėšų suma –  50 761,00 Eur

 

32 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

33 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS, ATSIIMTAS – 1 PROJEKTAS)

34 KVIETIMAS (GAUTI – 5 PROJEKTAI, PATVIRTINTI – 4 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai

 1. Projekto pavadinimas: UAB „Soratus“ verslo plėtra

Pareiškėjas – UAB „Soratus“

Paramos lėšų suma – 97 650,00 eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 139 500,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-04-27 (sutartis pasirašyta 2021-05-07)

Projektas įgyvendintas: 2021-07-12

Projekto tikslas – skatinti ne žemės ūkio verslų kūrimą ir plėtrą, išlaikyti 1 darbo vietą ir
sukurti 3 naujas darbo vietas aukštalipiams Mažeikių rajono savivaldybėje.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti 3 aukštalipiams reikalingą įrangą.
2. Apmokyti 3 naujus darbuotojus aukštalipio specialybės (mokymai vyks darbdavio
sąskaita).
3. Įdarbinti 3 naujus darbuotojus darbui su aukštalipio įranga jų funkcijos – darbai aukštyje
aukštybiniuose statiniuose ar konstrukcijose.
3. Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta 3 aukštalipiams reikalinga įranga.
2. Apmokyti 3 nauji darbuotojai aukštalipio specialybės.
3. Įdarbinti 3 nauji darbuotojai darbui su aukštalipio įranga.

 

2. Projekto pavadinimas: UAB „Varytis“ verslo plėtra investuojant į žemės kasimo darbų veiklą

Pareiškėjas – UAB „Varytis“

Paramos lėšų suma – 97 844,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 68,42285 proc.

Projekto vertė – 143 000,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-04-27 (sutartis pasirašyta 2021-05-10)

Projektas įgyvendintas: 2021-09-21

Projekto tikslas – plėtoti įmonės veiklą žemės kasimo, planiravimo ir kituose bendrastatybiniuose darbuose.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti statybinę techniką.
2. Sukurti naujas darbo vietas samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40 m. (imtinai)
amžiaus.
3. Tobulinti teikiamų paslaugų kokybę (keliant darbuotojų kvalifikaciją, apmokant specialiųjų įgūdžių).
4. Įsitvirtinti regioninėje rinkoje įgaunat statybos vykdytojo vardą.
5. Užsakymų kanalų statybos darbo rinkoje plėtojimas.
Laukiamas rezultatas:
3.1. Įsigyta statybinė technika – ekskavatorių.
3.2. Sukurtos 3 naujos darbo vietos samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40 m. (imtinai)
amžiaus.
3.3. Tobulinama teikiamų paslaugų kokybė (keliama darbuotojų kvalifikacija, apmokami
specialūs įgūdžiai).

 

3.. Projekto pavadinimas: Gamybos paslaugų plėtra

Pareiškėjas – UAB „Lielbata“

Paramos lėšų suma – 42 840,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 74 052,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-06-22 (sutartis pasirašyta 2021-07-16)

Projektas įgyvendintas: 2021-09-23

Projekto tikslas – Didinti UAB Lielbata“ konkurencingumą ir pardavimų apimtis įsigyjant
cheminių produktų smulkintuvą ir įdarbinant 2 jaunus (iki 40 m.) darbuotojus.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti cheminių produktų smulkintuvą;
2. Sukurti 2 naujus etatus darbuotojams iki 40 metų amžiaus.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigytas cheminių produktų smulkintuvas;
2. Sukurti 2 nauji etatai darbuotojams iki 40 metų amžiaus.

 

4. Projekto pavadinimas: MB „Žemaitijos keltuvai“ verslo plėtra

Pareiškėjas – MB „Žemaitijos keltuvai“

Paramos lėšų suma – 48 930,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 69900,29 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-04-27 (sutartis pasirašyta 2021-05-10)

Projektas įgyvendintas: 2021-10-27

Projekto tikslas – plėsti įmonę vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti veiklų vykdymui reikalingą techniką ir priemones: ekskavatorių (1 vnt.), krautuvą
(1 vnt.), kompiuterį (1 vnt.).
2. Sukurti 3 naujas darbo vietas.
3. Padidinti įmonės pajamas vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023
metų iki 144 000,00 Eur.
4. Padidinti įmonės pelną vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo
2023 metų iki 61000, 00 Eur.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta veiklų vykdymui reikalinga technika ir priemonės: ekskavatorius (1 vnt.),
krautuvas (1 vnt.), kompiuteris (1 vnt.).
2. Sukurtos 3 naujos darbo vietos.
3. Įmonės pajamos vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų padidės
iki 144 000,00 Eur.
4. Įmonės pelnas vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų
padidės iki 61000,00 Eur.

 

35 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Pareiškėjas – UAB Saule works

Paramos lėšų suma – 42 369,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 66 800,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-07-13 (sutartis pasirašyta 2021-08-06)

Projektas įgyvendintas: 2022-10-31

Projekto tikslas – sukurti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje.
Projekto uždaviniai:
1. įsigyti verslo vykdymui reikalingą įrangą (poliakalė);
2. sukurti 2 naujas darbo vietas (etatus).
3. Laukiamas rezultatas:
1. įsigyta verslo vykdymui reikalingą įranga (poliakalė);
2. sukurtos 2 naujos darbo vietos (etatai).

Nuotraukos: UAB Saulė works

 

36 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: A. Vienažindžio pėsčiųjų tako įrengimas Laižuvos miestelyje

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Paramos lėšų suma – 48 749,57 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80 proc.

Projekto vertė – 50 361,12 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-06-22 (sutartis pasirašyta 2021-07-15)

Projektas įgyvendintas: 2023-06-20

Projekto tikslas: Laižuvos miestelio atmintinų, lankytinų vietų, susijusių su A. Vienažindžio veikla ir gyvenimu sutvarkymas bei pristatymas visuomenei, panaudojant
modernias informacines priemones. Kultūrinio turizmo skatinimas ir populiarinimas
Mažeikių rajone.
 Projekto uždaviniai :
1. įrengti 562 m ilgio pėsčiųjų taką, suoliukus (4 vnt.), aikštelę prie lankytinų objektų, 4
vnt. informacinių lentelių, šiukšliadėžės (4 vnt.), pėsčiųjų tvorelės 55 m., kelio ženklus (3
vnt.) bei sutvarkyti lankytinų vietų aplinką;
2. parengti medžiagą edukaciniams stendams ar informacinėms lentelėms;
3. pristatyti projektą visuomenei, vesti pažintines edukacines programas skirtas mokiniams
ir pažintinių edukacinių programų dalyviams;
4. viešinti projektą: įrengti informacinį stendą, pateikti informaciją Savivaldybės tinklapyje
www.mazeikiai.lt; Mažeikių turizmo ir verslo informaciniame tinklapyje
www.mazeikiutvic.lt; Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos puslapyje
http://www.mrvb.lt/.
Laukiamas rezultatas:
1. įrengtas 562 m ilgio pėsčiųjų takas, suoliukai (4 vnt.), aikštelė prie lankytinų objektų, 4
vnt. informacinių lentelių, šiukšliadėžės (4 vnt.), pėsčiųjų tvorelė 55 m., kelio ženklai (3 vnt.)
bei sutvarkyta lankytinų vietų aplinka;
2. parengta medžiaga edukaciniams stendams ar informacinėms lentelėms;
3 pristatytas projektas visuomenei: per metus ne mažiau 4 pažintinių edukacinių programų
(80 dalyvių). Kasmetinis renginys – A. Vienažindžio gimimo metinių minėjimas apie 40
dalyvių;
4. viešinamas projektas: įrengtas informacinis stendas; informacija skelbiama Mažeikių
savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt; Mažeikių verslo ir turizmo interneto
svetainėje www.mazeikiutvic.lt; Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto
svetainėje www.www.mrvb.lt.

Nuotraukos: Mažeikių r. savivaldybės

 

37 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai 

Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos infrastruktūros tvarkymas, atveriant naujas erdves dvaro kraštovaizdžio pažinimui              

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paramos lėšų suma – 70 814,00 Eur

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) VPS priemonės veiklos sritis 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 79,77 proc.

Projekto vertė –  88 773,02 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-07-13 (sutartis pasirašyta 2021-08-25)

Projektas įgyvendintas: 2023-01-23

Projekto tikslas – padidinti Renavo dvaro sodybos aplinkos patrauklumą, sutvarkant, atnaujinant infrastruktūrą, tuo pačiu išsaugant vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingąsias savybes ir jas atveriant dvaro sodybos lankytojams.

Projekto uždaviniai:

1) įrengti naują pėsčiųjų taką (110 m²);

2) atlikti pėsčiųjų tiltelio per Varduvos upę kapitalinio remonto darbus;

3) atlikti akmeninių laiptų turėklų kapitalinio remonto darbus (apie 13,5 m);

4) sutvarkyti eroduojantį plotą (150 m²);

5) įrengti mažąją architektūrą: suoliukus (12 vnt.), šiukšlines (9 vnt.), gėlines (10 vnt.), informacinius stendus (12 vnt.), užtvarus automobiliams (9 vnt.)

Projekto santrauka:

Renavo dvaro sodybos kompleksas ir jį supantis parkas ant Varduvos upės kranto – vienas įdomiausių ir geriausiai išlikusių dvaro ansamblių Žemaitijoje. Renavo dvaro sodyba yra Varduvos kraštovaizdžio draustinyje. Į pietus nuo dvaro rūmų, už Varduvos upės slėnio, plyti dvaro sodybos parkas, turtingas želdynais ir mažosios architektūros formomis bei kraštovaizdžio įvairove. Dėl intensyvaus objekto lankymo ir nepakankamos infrastruktūros, pastebimai eroduoja atskiri Varduvos slėnio šlaitų plotai. Tarp dvaro sodybos rūsio ir oranžerijos liekanų, iki medinių laiptų savavališkai išminti neorganizuoti takai. Parko prieigose pietinėje sklypo dalyje, prie esamo žvyrkelio eroduoja išvažinėtas miško parko paklotės plotas. Esamos funkcinė įrangos (informaciniai stendai, suolai, šiukšliadėžės) nepakanka arba ji neatitinka klasikiniam dvarų parkų stiliui. Esamų akmeninių parko laiptų mediniai turėklai supuvę. Esamas pėsčiųjų tiltelis per Varduvos upę fiziškai susidėvėjęs ir dėl nepakankamo atramų kiekio – nestabilus.

Laukiamas rezultatas:

1) įrengtas naujas pėsčiųjų takas (110 m²);

2) atlikti pėsčiųjų tiltelio per Varduvos upę kapitalinio remonto darbai;

3) atlikti akmeninių laiptų turėklų kapitalinio remonto darbai (apie 13,5 m);

4) sutvarkytas eroduojantis plotas (150 m²);

5) įrengta mažoji architektūra: suoliukai (12 vnt.), šiukšlinės (9 vnt.), gėlinės (10 vnt.), informaciniai stendai (12 vnt.), užtvaros automobiliams (9 vnt.).

 Pareiškėjas įsipareigoja viešinti projektą: įrengti informacinį stendą, pateikti informaciją apie įgyvendinamą projektą Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt; VšĮ „Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras“ interneto svetainėje www.mazeikiutvic.lt.

Nuotraukos: Mažeikių rajono savivaldybės

 

38 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, ATSIIMTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ socialinio verslo kūrimas Mažeikių rajone

Pareiškėjas – Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), (LEADER-19.2-SAVA-1)

Paramos lėšų suma –  53 716,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 95,00 proc.

Projekto vertė –  66 884,51 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-10-08 (sutartis pasirašyta 2021-10-08)

Projektas įgyvendintas: 2023-03-30

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti 1 darbo vietą (2 darbuotojai po 0,5 etato).
2. Sukurti internetinę platformą el. verslo vykdymui;
3. Įsigyti automobilį klientų užsakytų prekių pristatymui, maisto produktų tiekimui;
4. Įsigyti virtuvės įrangą nišinių produktų gamybai.

Nuotraukos: Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

 

39 KVIETIMAS (GAUTI – 4 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

Projekto pavadinimas: UAB „Aliuma“ verslo pradžia

Pareiškėjas – UAB „Aliuma“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)“

Paramos lėšų suma –  48 242 ,26 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 68917,51 Eur (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-25)

Projektas įgyvendintas: 2023-12-15

Projekto tikslas – sukurti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje.

Pareiškėja ketina gaminti metalo (aliuminio) konstrukcijas: terasas, stogines ir pan. Kadangi šiuo metu įmonė neturi patalpų metalo konstrukcijų gamybai, ši veikla bus pradėta vykdyti tik po projekto įgyvendinimo.

Projekto uždaviniai:

 1. Įsigyti verslo vykdymui reikalingas priemones/įrangą (tentinį angarą – 1 vnt.
  modulius/konteinerius – 5 vnt., segmentinę tvorą su vartais – 197 m).
 2. Sukurti 2,3 etato naujų darbo vietų.

 

Projekto pavadinimas: MB „Gravila“ suvenyrų gamyba

Pareiškėjas – Mažoji bendrija „Gravila“

Paramos lėšų suma – 20 208,93 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 28 869,90 Eur (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-24)

Projektas įgyvendintas: 2022-09-12

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)“

Projekto tikslas – kurti ir plėtoti verslą, veikiantį Šiaurės Vakarų Lietuvos teritorijoje pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“. Numatoma pradėti ne žemės ūkio verslą, kuris susijęs su suvenyrų, dirbinių gamyba iš medžio faneros, akrilo, dirbinių graviravimas lazeriu, produktų pardavimas internetu. Verslas bus vykdomas adresu: Linų 4-oji g. 19, Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., nuosavo namo kieme esančiame garaže.

Vietos projekto uždaviniai:
1. Kurti ir plėtoti ne žemės ūkio verslą;
2. Didinti užimtumą Šiaurės Vakarų Lietuvos regione, o tiksliau, Mažeikių rajono teritorijoje;
3. Įsigyti verslui pradėti reikalingą įrangą.

 

SUTARTIS NUTRAUKTA. Projekto pavadinimas: MB „Kaskasa“ statybviečių paruošimo verslas

Pareiškėjas – Mažoji bendrija „Kaskasa“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)“

Paramos lėšų suma –  48 779,89 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 58,77 proc.

Projekto vertė – 83 000,00 Eur (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-24)

 

 

 PARAIŠKA ATSIIMTA: Projekto pavadinimas: Skanus maistas arčiau jūsų 

Pareiškėjas – Airida Norvaišaitė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)“

Paramos lėšų suma –  23 783,20Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 58,77 proc.

Projekto vertė – 33 976,00 Eur (be PVM)

Projekto tikslas – pradėti vykdyti pelningą veiklą Mažeikių rajone.

Projekto uždaviniai:

 1. Įsigyti įrangą;
 2. Įdarbinti asmenis, kurie dirbs maisto gaminimo ir tiekimo klientams srityje;
 3. Apdrausti įrangą;
 4. Apmokyti darbuotojus dirbti su įranga.

 

40 KVIETIMAS (PARAIŠKŲ NĖRA)

41 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo darbai

Pareiškėjas – Mažeikių muziejus

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  (LEADER-19.2-7.6)

Paramos lėšų suma –  48 706,12 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  50 316,24 Eur (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-19)

Projektas įgyvendintas: 2023-03-21

Projekto tikslas – atitinka priemonės tikslą „Gerinti mažąją VVG teritorijos infrastruktūrą, siekiant išsaugoti ir gerinti kultūros ir gamtos paveldą“:
– Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinis pastatas yra Tilto g. 3, Viekšniuose, Mažeikių rajone, ir patenka į Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritoriją;
– projektu siekiama gerinti mažąją infrastruktūrą, siekiant išsaugoti ir gerinti kultūros paveldą, bus atlikti Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo darbai. Nors pastatas nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, tačiau patenka į kultūros paveldo objekto Viekšnių vaistinės muziejaus
pastatų kompleksą, registrų centre įregistruotas tuo pačiu adresu. Pastatas patenka į Kultūros vertybių registre įrašytą Viekšnių miesto istorinę dalį.

Projekto uždaviniai:
-pagerinti ūkinį pastatą, esantį kultūros paveldo objekto Viekšnių vaistinės muziejaus pastatų komplekse, Tilto g. 3, Viekšniuose, Mažeikių rajone;
– pagerinti sąlygas vykdomoms rengiamoms parodoms;
– viešinti gautą paramą.

 

 

KVIETIMAS 42 (GAUTI – 3 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: UAB „VTT plius“ veiklos diversifikavimas

Pareiškėjas – UAB „VTT plius“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  48 514,20 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 69 800,00 Eur (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-23)

Projektas įgyvendintas: 2023-04-20

Projekto tikslas – pritaikyti gamybines patalpas sandėliavimo ir saugojimo veiklai. Tokiu būdu diferencijuojant vykdomą veiklą siekiant sumažinti pajamų netekimo riziką.

Projekto uždaviniai:

 1. įsigyti 1 vnt. dujinį sandėlio krautuvą;
 2. įsigyti 1 vnt. elektrinį sandėlio krautuvą;
 3. įsigyti konsultavimo projekto parengimo ir administravimo paslaugas. 

 

Projekto pavadinimas: M. Šarapnickio ekonominės veiklos plėtra

Pareiškėjas – Mindaugas Šarapnickis

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  97 844,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 140 600,00 (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-19)

Projektas įgyvendintas: 2022-08-30

Projekto tikslas – investicijų pagalba plėtoti pelningą ne žemės ūkio verslą kaimiškoje vietovėje. Verslo plėtros dėka atsirastų galimybė sukurti naujas darbo vietas. Suplanuotas vykdyti verslas bus susijęs su kaimo gyventojų užimtumo didinimu.

Projekto uždaviniai:

 1. Įsigyti veiklos vykdymui techniką ir įrangą.
 2. Sukurti 2 darbo vietas (2 etatus) iki 40 metų amžiaus Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams, gyvenamąją vietą deklaravusiems ne trumpiau nei 6 mėn. iki darbo sutarties sudarymo dienos.
 3. Pradėti teikti suplanuotas paslaugas.

Nuotraukos: M. Šarapnickis

 

Projekto pavadinimas: MB „Žemaitijos keltuvai“ verslo plėtra II

Pareiškėjas – MB „Žemaitijos keltuvai“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  92 072,26 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 131 531,80 Eur (be PVM)

Paraiška patvirtinta: 2022-05-10 (sutartis pasirašyta 2022-05-19)

Projektas įgyvendintas: 2023-06-19

Projekto tikslas – plėsti įmonę vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas.

Projekto uždaviniai:

 1. įsigyti veiklų vykdymui reikalingą techniką: krautuvą (1), betono maišyklę (1), putų purškimo aparatą (1), transporto priemonę kroviniams vežti;
 2. sukurti 3 naujas darbo vietas (3 pilnus etatus);
 3. padidinti įmonės pajamas vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2024 metų iki 350 000,00 Eur;
 4. padidinti įmonės pelną vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų iki 107 000,00 Eur.

 

KVIETIMAS 43 (GAUTI: EŽŪFKP LĖŠOS – 2 PROJEKTAI, EURI LĖŠOS – 3 PROJEKTAI (1 PROJEKTAS REZERVE)

Vertinimo rezultatai

EŽŪFKP LĖŠOS (SURINKTOS – 2, ATSIIMTA – 1)

Projekto pavadinimas: „Gamybos procesų modernizavimas siekiant didinti našumą įmonėje“

Pareiškėjas – UAB „Medinstrus“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  28 748,81 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 69 362,12 Eur

Paraiška patvirtinta: 2022-07-22 (sutartis pasirašyta 2022-08-09)

Projektas įgyvendintas: 2023-03-29

Projekto tikslas – investicijų pagalba plėtoti pelningą ne žemės ūkio verslą kaimiškoje
vietovėje.
Projekto uždaviniai:
1. įsigyti veiklos vykdymui įrangą;
2. sukurti dvi naujas darbo vietas Mažeikių rajono gyventojams;
3. pradėti vykdyti suplanuotas veiklas su įsigyta įranga.
Laukiamas rezultatas:
1. įsigyta veiklos vykdymui įranga;
2. sukurtos dvi naujos darbo vietas Mažeikių rajono gyventojams;
3. pradėtos vykdyti suplanuotos veiklos su įsigyta įranga.
Projektas susijęs su verslo plėtra, parama teikiama pagal ekonominės veiklos rūšies
klasifikatorių (ERVK): sekcija C; skyrius 32; grupė 32.5; klasė 32.50; poklasis 32.50.00
„Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba“.

Bus sukurtos – 2 darbo vietos.

Nuotraukos: UAB Medinstrus

 

Projekto pavadinimas: Parama ne žemės ūkio kaimo vietovėse plėtoti (PARAIŠKA ATSIIMTA)

Pareiškėjas – UAB „Saulės vėjo energija“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  58 095,90 Eur

 

 

EURI LĖŠOS (SURINKTOS – 3, ATSIIMTA – 1)

Projekto pavadinimas: UAB „Westa Steel“ verslo plėtra (PARAIŠKA ATSIIMTA)

Pareiškėjas – UAB „Westa Steel“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  68 186,00 Eur

 

Projekto pavadinimas: UAB „Kalvaris“ materialinės bazės modernizavimas

Pareiškėjas – UAB „Kalvaris“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma –  68 186,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 68,1383 proc.

Projekto vertė –  121 084,70

Paraiška patvirtinta: 2022-07-22 (sutartis pasirašyta 2022-08-09)

Projektas įgyvendintas: 2023-01-27

Projekto tikslas – investicijų pagalba modernizuoti įmonės materialinę-techninę bazę ir
išplėtoti pelningą statybos darbų paslaugas teikiančios įmonės verslą kaimiškoje vietovėje.
Projekto uždaviniai:
1. įsigyti suplanuotą techniką bei įrangą;
2. sukurti tris naujas darbo vietas Mažeikių rajono gyventojams;
3. išplėsti užsakovų ratą ir įsitvirtinti rinkoje;
4. apdrausti įsigytą turtą;
5. viešinti projektą.
Laukiamas rezultatas:
1. įsigyta suplanuota technika bei įranga;
2. sukurtos trys naujos darbo vietas Mažeikių rajono gyventojams;
3. išplėstas užsakovų ratas ir įsitvirtinimas rinkoje;
4. apdraustas įsigytas turtas;
5. viešinamas projektas.
Projektas susijęs su verslo plėtra, parama teikiama pagal ekonominės veiklos rūšies
klasifikatorių (ERVK): sekcija F; skyrius 41; grupė 41.0; klasė 41.00; poklasis 41.00.00
„Pastatų statyba“; sekcija F; skyrius 43; grupė 43.0; klasė 43.00; poklasis 43.00.00;
„Specializuota statybos veikla“; sekcija N; skyrius 81; grupė 81.1; klasė 81.10; poklasis
81.10.00 „Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas“.

Bus sukurtos – 3 darbo vietos.

Nuotraukos: UAB „Kalvaris“

 

Projekto pavadinimas: UAB „Varytis“ verslo plėtra investuojant į žemės kasimo darbų veiklą

Pareiškėjas – UAB „Varytis“ 

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 63 560,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 113 740,00 Eur  

Paraiška patvirtinta: 2022-10-07 (sutartis pasirašyta 2022-10-28)

Projektas įgyvendintas: 2023-01-12

Projekto tikslas – plėtoti įmonės veiklą žemės kasimo, planiravimo ir kituose
bendrastatybiniuose darbuose.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti kokybiniu ir kainos požiūriu įsigyti optimalią statybinę techniką;
2. Papildomai sukurti naujas darbo vietas samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40
m. (imtinai) amžiaus Mažeikių rajono gyventojams;
3. Užsakymų kanalų statybos darbo rinkoje plėtojimas išplėtus paslaugų spektrą.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta kokybiniu ir kainos požiūriu optimali statybinė technika;
2. Papildomai sukurtos naujos darbo vietos samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40
m. (imtinai) amžiaus Mažeikių rajono gyventojus;
3. Užsakymų kanalų statybos darbo rinkoje plėtojimas išplėtus paslaugų spektrą.
Projektas susijęs su verslo plėtra, parama teikiama pagal ekonominės veiklos rūšies
klasifikatorių (ERVK): sekcija F; skyrius 43; grupė 43.1; klasė 43.12, poklasis 43.12.20;
43.12.10; 43.12.30 „Žemės darbai statybos aikštelėje“; „Paruošiamieji žemės kasimo darbai
tiesiant kelius“; „Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas“.

Sukurtos – 3 darbo vietos.

Nuotraukos: UAB „Varytis“

 

KVIETIMAS 44 (GAUTI:  2 PROJEKTAI (1 PROJEKTAS REZERVE, 2023-06-05 d. PAK posėdžio metu iškeltas projektas iš rezervo, vyksta tolesnis vertinimas)

Informacija apie vertinimą

PROJEKTUI FINANSAVIMAS NEPATVIRTINTAS. Projekto pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugų plėtra Buknaičiuose

Pareiškėjas – UAB „SB Group“ 

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 124 739,68 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

 

Projekto pavadinimas: Materialinės bazės modernizavimas siekiant didinti našumą įmonėje

Pareiškėjas – UAB „KALVARIS“

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 124 496,45 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 215 201,00 Eur

Paraiška patvirtinta: 2023-07-12 (PAK posėdis), 2023-08-24 (pasirašyta sutartis)

Projektas įgyvendintas: 2024-

Projekto tikslas – investicijų pagalba vystyti pelningą ne žemės ūkio verslą kaimiškoje
vietovėje.

Projekto uždaviniai:
1. įsigyti veiklos vykdymui techniką;
2. sukurti tris darbo vietas (etatus) iki 40 metų amžiaus (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės
gyventojams, gyvenamą vietą deklaravusiems ne trupiau nei 6 mėnesius iki darbo sutarties
sudarymo dienos;
3. teikti suplanuotas paslaugų teikimo veiklas.

Laukiamas rezultatas:
1. įsigyta veiklos vykdymui reikalinga technika;
2. sukurtos trys darbo vietos (etatai) iki 40 metų amžiaus (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės
gyventojams, gyvenamą vietą deklaravusiems ne trupiau nei 6 mėnesius iki darbo sutarties
sudarymo dienos;
3. teikiamos suplanuotas paslaugų veiklos.

 

 

KVIETIMAS 45 (GAUTI: 2 PROJEKTAI)

Projekto pavadinimas: „Sumanus pušynas poilsiui“

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Bandomieji sumanūs kaimai“ (KODAS LEADER-19.2-7.8.),

Paramos lėšų suma – 102 313,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 127 891,25 Eur  

Paraiška patvirtinta: 2023-09-04 (PAK patvirtinta), 2023-09-21 (pasirašyta sutartis)

Projektas įgyvendintas: 2024

Projekto tikslas –– panaudojant vietos išteklius ir sumanią infrastruktūrą, sukurti sumanų
pušyną poilsiui, kuris prisidėtų prie Tirkšlių gyventojų gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimo,
didintų Tirkšlių patrauklumą atvykstantiems turistams.
Projekto uždaviniai:
1. įsigyti sumanią įranga ir prekes: išmanieji stendai, suoliukai, varteliai, taršos matuoklis,
virtualiose realybės sistemos, siekiant didinti Tirkšlių patrauklumą (modernumą) vietos gyventojams ir atvykstantiems turistams;
2. pasitelkiant sumanias ir skaitmenines priemones, sukurti poilsio ir laisvalaikio erdvę Tirkšlių pušyne;
3. didinti Tirkšlių gyventojų fizinį aktyvumą taikant pažangius sprendimus ir sukurtos sumanios infrastruktūros pagalba sudaryti sąlygas naudotis mokyklos stadionu.

Laukiamas rezultatas: įgyvendinus projektą bus sutvarkyta pušyno teritorija ir pritaikyta gyventojų bei turistų poreikiams, pasitelkiant sumanią infrastruktūrą. Visos vietos projekto metu įgyvendinamos priemonės gerins gyventojų gyvenimo ir supančios aplinkos kokybę, didins Tirkšlių vietovės patrauklumą (modernumą), užtikrins turistų skaičiaus augimą.
Planuojama, kad įgyvendinus projektą bendras lankytojų / turistų skaičius kontrolės laikotarpiu per trejus metus sieks 6700 dalyvių.

 

Projekto pavadinimas: „Kartu molio taku“

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Bandomieji sumanūs kaimai“ (KODAS LEADER-19.2-7.8.),

Paramos lėšų suma – 101 413,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 126 766,37 Eur  

Paraiška patvirtinta: 2023-10-06 (PAK patvirtinta), 2023-10-23 (pasirašyta sutartis)

Projektas įgyvendintas: 2024

Projekto tikslas – gerinti kaimo gyventojų gyvenimo, jų vykdomos veiklos ir kartu juos supančios aplinkos kokybę, didinti kaimo vietovių modernumą, panaudojant vietos išteklius ir galimybes bei taikant ekonomiškai, socialiai ir technologiškai pažangius sprendimus.

Projekto uždaviniai:
1. įsigyti būtiną įrangą, prekes ir paslaugas.
2. sukurti numatytus paslaugų paketus (4 vnt.):
– inovatyvi (interaktyvi) edukacija
– interaktyvusis stendas
– terapija su moliu.
– edukacijos dalyvių maisto degustacija „Puodžiaus pietūs“.
3. Pradėti vykdyti numatytas veiklas.

Laukiamas rezultatas: Vietos projektu siekiama spartesnio kaimiškų vietovių vystymosi, stipresnio kaimo vietovių socialinio ir ekonominio gyvybingumo, didesnio vykdomos veiklos
efektyvumo. Skiriamų investicijų pagalba bus sukurta nauja edukacinė programa susidedanti iš 4 dalių: inovatyvi (interaktyvi) molio kelio edukacija, informacinis stendas su interaktyviu ekranu,
terapija su moliu, edukacijos dalyvių maisto degustacija „Puodžiaus pietūs“. Pritaikyti skaitmeniniai sprendimai, modernios technologijos, siekiant sudominti lankytojus senaisiais
Viekšnių amatais. Projekto veiklomis naudosis ne mažiau kaip 160 lankytojų per metus.
Planuojama, kad įgyvendinus projektą bendras lankytojų / turistų skaičius kontrolės laikotarpiu per metus sieks 9748 dalyvių.

 

KVIETIMAS 46 (GAUTAS: 1 PROJEKTAS)

Projekto pavadinimas: „Verslo pradžia medienos džiovinimo srityje“

Pareiškėjas – Inga Balčiūnaitė

Projektas teiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (kodas LEADER-19.2-6), 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (kodas LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma –  42909,30 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė –  73 898,79 Eur 

Paraiška patvirtinta: 2023-11-28 (sutartis pasirašyta 2023-12-08) 

Projektas įgyvendintas: 2024

Projekto tikslas – pradėti vystyti naują, ekonomiškai gyvybingą, ne žemės ūkio verslą kaimiškoje vietovėje, teikiant medienos džiovinimo paslaugą.

Projekto uždaviniai:

1. įsigyti veiklos vykdymui reikalingą įrangą;

2. sukurti 2 darbo vietas (2 etatus). Viena darbo vieta pagal individualios veiklos pažymą, kita pagal darbo sutartį Mažeikių rajono savivaldybės gyventojui;

3. pradėti vykdyti suplanuotas veiklas su įsigyta įranga.

Projekto santrauka.  Pareiškėja Inga Balčiūnaitė, Mažeikių rajone, nusprendė teikti medienos džiovinimo paslaugą ir veiklą vykdyti pagal individualios veiklos pažymą. Pirmame įgyvendinimo etape planuojama įsigyti būtiną įrangą veiklai vykdyti – konvekcinę medienos džiovyklą. 

Laukiamas rezultatas. Planuojama pradėti naują ekonomiškai gyvybingą veiklą kaimiškoje vietovėje, teikiant medienos džiovinimo paslaugas. Bus sukurtos 2 darbo vietos.