Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2023 metus, metinė ataskaita (excel formatas)

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus, metinė ataskaita (excel lentelė), Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ataskaitos priedas už 2023 metus (excel lentelė),  Horizontalių sričių ataskaita 2023 už IV ketv.

Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2021 metus, metinė ataskaita (excel formatu)ketvirčio horizontaliųjų sričių ataskaita (2022-04-01)ketvirtinė horizontaliųjų sričių ataskaita (2022-07-01), ketvirtinė horizontaliųjų sričių ataskaita(2022-10-01), ketvirčio horizontalių sričių ataskaita (2022-12-30)

Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2020 metusmetinė ataskaita (excel) ir patikslinta: excel lentelė (patikslinta ataskaita)VPS ataskaita už 2020 metus (2021-03-16), ketvirtinė horizontaliųjų sričių ataskaita (2021-04-01)ataskaita 2021-07-01ataskaita 2021-10-01ataskaita 2021-12-01

Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2019 metus, metinės ataskaitos priedas ir ketvirtinė horizontaliųjų sričių pasiekimų ataskaitaketvirtinė horizontaliųjų sričių ataskaita (iki 07-01)ketvirtinė horizontaliųjų sričių ataskaita (iki 2020-09-01)Ketvirtinė ataskaita (iki 2020-10-01), Ketvirtinė horizontaliųjų sričių ataskaita (2020-12-31)

Vietos plėtros strategijos metinė ataskaita už 2018 metus

Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2017 metus

Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2016 metus