Šiaurės vakarų Lietuvos VVG informuoja, kad 2016 06 15 Žemės ūkio ministerijoje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje patvirtintas Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projektas “ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS 2015–2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001.

Projektas įvertintas 97 balais.

2016 m. birželio 17 d. Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. potvarkiu Nr. 4D-105 Vietos plėtros strategijai skirta paramos suma 2 218 612,00 Eurų. Strategiją sudaro 7 priemonės skirtos smulkiam ir vidutiniam verslui, ūkininkams, kaimo bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, ir kitiems viešiesiems ir privatiems asmenims.

 

„Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001

1. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (2016-06-17)

2. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (2016-11-21)

3. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (iki 2018-03-19)

4.  „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (iki 2020-01-17)

5.  „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (iki 2020-11-26)

6.  „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (iki 2021-11-10)

7. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (iki 2022-03-02)

8. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (iki 2022-12-21)

9.  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (iki 2023-07-17)

10. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (iki 2024-01-30)

11. Aktuali redakcija Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 metų vietos plėtros strategija