Mieli pareiškėjai, projektų vykdytojai, pateikus užbaigtų vietos projektų ataskaitas, bus atliekamos patikros. Kviečiame susipažinti su Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiku.

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINTŲ PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

Mieli pareiškėjai, kurie jau užbaigėte vietos projektus, prašome visų užpildyti ataskaitą už 2014 metus. (Užbaigto projekto metinė ataskaita.) Ataskaitas pateikti prašome iki 2015 m. sausio 30 d.