ŠVLVVG teritorijos 20232027 m. Vietos plėtros strategija

 

Lapkričio 7 dieną įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (Mažeikių rajono) naujai parengtai strategijai  – „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija“. Strategijos įgyvendinimo teritorija – Mažeikių rajonas (išskyrus Mažeikių miestą). Paramos suma – 1 576 379,00 Eur.

Suplanuotos 4 priemonės:

1 priemonė. Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas, skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 projektus, paramos suma – 400 000,00 Eur, paramos intensyvumas 40 proc.).

2 priemonė. Skatinti darnią plėtrą ekonomikoje ir aplinkosaugoje, puoselėti gamtos, kultūros paveldą bei įtraukų turizmą (socialinio verslo projektas). Numatyta įgyvendinti 1 projektą ir sukurti 0,5 darbo vietos, paramos intensyvumas 95 proc.

3 priemonė. Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 projektus, paramos suma – 81 104,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc.

4 priemonė. Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra (pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 7 projektus ir sukurti 14 darbo vietų, paramos suma – 700 000,00 Eur, paramos intensyvumas 65 proc.

 

Numatomi kvietimai iš projekto „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija“:

2024-10-14 – 2024-11-19 dienomis 3 priemonei „Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą“ (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 projektus, paramos suma – 81 104,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc.

2024-07-15 – 2025-09-13 dienomis 4 priemonei „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“ (pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 7 projektus ir sukurti 14 darbo vietų, paramos suma – 700 000,00 Eur, paramos intensyvumas 65 proc.

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija (2023-11-07), 1 dalis

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija (excel), 2 dalis