Vyko projektų atrankos posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

Spalio 29 d. 16 val. vyko PAK posėdis, kuriame valdyba svarstė ir pritarė Kvietimo Nr. 17 gautų vietos projektų finansavimui, kurių bendra vertė – 95 666,62 Eur. Buvo pristatyti, Mažeikių muziejaus vietos projektas „Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato … Continued

Valdyba pritarė naujų kvietimų skelbimui

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. spalio 29 d. posėdyje patvirtino finansavimo sąlygų aprašus šioms priemonėms: „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas (LEADER-19.2-6.4), Kvietimas Nr. 20. „Ūkio ir verslo … Continued

Tarptautinė konferencija

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė organizuoja tarptautinę konferenciją, kuri vyks 2019 m. lapkričio 13 – 14 dienomis Renavo dvaro svirne, adresu: Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. Tarptautinės konferencijos metu vyks forumas „Draugiškas aplinkai turizmas“, kurio metu bus pristatytas … Continued

KVIEČIAME KREIPTIS PARAMOS

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. spalio 2 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos … Continued