Vyko projektų atrankos posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

Spalio 29 d. 16 val. vyko PAK posėdis, kuriame valdyba svarstė ir pritarė Kvietimo Nr. 17 gautų vietos projektų finansavimui, kurių bendra vertė – 95 666,62 Eur. Buvo pristatyti, Mažeikių muziejaus vietos projektas „Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai“ (MAŽE-LEADER-6B-I-17-1-2019), projekto tikslas – išsaugoti ir gerinti kultūros paveldą Viekšniuose ir Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos vietos projektas „Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai“ (MAŽE-LEADER-6B-I-17-2-2019), kurio tikslas – sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro sodo lauko rūsį ir pritaikyti jį šikšnosparnių apsaugai ir edukacinei veiklai.