Projektų kokybės vertinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė gegužės 12 dieną baigė vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinamą pagal patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) buvo vertinama pagal pareiškėjo pateiktą pirminę vietos projekto … Continued

Informacija apie užregistruotas paraiškas

posted in: Aktuali informacija | 0

Gegužės 9 dieną baigėsi vietos projektų paraiškų rinkimas. Buvo gautos ir užregistruotos 8 vietos projektų paraiškos. Visą naudingą informaciją rasite prie informacijos PAREIŠKĖJAMS (https://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/). Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1.