Susitikimas su svečiais iš Vokietijos

posted in: Aktuali informacija | 0

 

Mažeikių muziejuje balandžio 27-28 dienomis įvyko susitikimas su svečiais iš Vokietijos Štendalio miesto Dr. Denis Gruber Stendal rajono administratoriaus pavaduotoju, Dr. Ulrike Bergmann mokyklos administracijos ir kultūros departamento vadovė, Frank Hoch Havelbergo Prignitz muziejaus bei Osterburgo apskrities muziejaus vadovu, Janett Kleinod rajono planavimo skyriaus sekretore iš Stendalio rajono Vokietijos. Susitikime dalyvavo ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė Loreta Rubežienė, viešųjų ryšių specialistė Donata Skorodumova, Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris, Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotoja Raimonda Ramanauskienė, Mažeikių muziejaus darbuotoja Živilė Ruikienė ir Mažeikių r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Kultūros skyriaus vedėja Angelė Rupkutė ir Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Grygolaitienė. Susitikimo metu Šiaurės varų Lietuvos VVG pirmininkė pristatė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes per LEADER programą su Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe, darbo grupėse metu buvo aptartos galimos tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėjos inovacijų, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse.

IMG_9687IMG_9690IMG_9714