Teminė savaitė – Sakartvelui

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendindamos tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. rugsėjo 23-29 d. paskyrė partneriams iš Sakartvelo pristatyti. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Sedos Vytauto Mačernio … Continued

NVO socialinės veiklos skatinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2019 . rugsėjo 19 d. vyko ŠVLVVG administracijos ir kaimo bendruomenių susitikimas, kurio metu buvo pristatytas Kvietimas Nr. 18 pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“. Taip pat pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimi, aptartos tolimesnės vietos projektų, kurių pareiškėjais gali būti … Continued

Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. rugsėjo 19 d. patvirtino finansavimo sąlygų aprašą Kvietimui Nr. 18 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonę „NVO socialinės … Continued

Informacija

posted in: Aktuali informacija | 0

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) rugsėjo 26–28 dienomis kviečia į tarptautinę naujovių sklaidos parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarys trys segmentai – agroinovacijos, bioekonomika ir rekreacija. Informacija apie parodą.

Įgyvendintas UAB Danora pelno projektas

posted in: Aktuali informacija | 0

Baigtas įgyvendinti pelno projektas „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“. Projektas pateiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2). Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur (be PVM).  Tinkama finansuoti išlaidų … Continued

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

posted in: Aktuali informacija | 0

 Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo kvietimas „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.  Remiamos veiklos: 1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti … Continued