Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

posted in: Aktuali informacija | 0

 Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo kvietimas „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. 

Remiamos veiklos: 1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti minėtus turizmo objektus VVG teritorijoje, tautinio paveldo plėtrai, didinti VVG teritorijos vietovių patrauklumą. 2. Tradicinių amatų centrų veiklos plėtrai. Tradiciniai amatai vertinami ne tik kaip Lietuvos tautinės kultūros dalis, bet ir kaip viena iš alternatyvios ūkinės veiklos rūšių kaimo vietovėse.

Tinkami pareiškėjai: Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji  juridiniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 146 428,50 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 809,50 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 9.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.svlvvg.lt.  (PAREIŠKĖJAMS) Taip pat informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. adresu: Laisvės 39-102,103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

Kviečiame atvykti į konsultacijas Jums patogiu metu:

Rugpjūčio 1 d. 9.00 – 12.00 val.

Rugpjūčio 6 d. 9.00 – 12.00 val.

Rugpjūčio 7 d. 9.00 – 12.00 val.

Rugpjūčio 8 d. 9.00 – 12.00 val.

Rugpjūčio 13 d. 9.00 – 12.00 val.

Rugpjūčio 14 d. 9.00 – 12.00 val.

Konsultacijų dienos projektų teikėjams pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę ir veiklos sritį:

„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-7.6) Kvietimas Nr. 17 (Konsultacinio renginio informacija rasite šioje nuorodoje).

Adresas: Laisvės g. 39-102, 103 kab., Mažeikiai.

Vietos projektų paraiškos paramai gauti priimamos iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val.