INFORMACINIAI IR KITI RENGINIAI 2023 METAIS

 • 2023-12-15 konferencija „LEADER strategijos. Pradžia“ (dalyvavo VVG atstovai, vietos projektų vykdytojai, Žemės ūkio ministerija. NMA)
 • 2023-12-07 nuotoliniai Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos organizuoti asmens duomenų apsaugos mokymai (dalyvių skaičius neribotas, dalyvavo VVG pirmininkė, viešųjų ryšių specialistė)
 • 2023-12-01 nuotolinis susitikimas su NMA, ŽUM atstovais dėl 2014-2020  periodo VPS įgyvendinimo pasiekimų rezultatų ir naujo periodo aptarimas (dalyvavo VVG tinklo atstovai, Žemės ūkio ministerija. NMA)
 • 2023-11-30 nuotolinis susitikimas su VVG tinklu (dalyvavo VVG tinklo nariai)
 • 2023-11-07 nuotolinis PAK posėdis dėl Vietos plėtros strategijų pagal bendruomenių inicijuotą vietos plėtra, kuriame svarstomos vietos veiklos grupių VPS pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiu plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ (dalyvavo NMA, ŽUM, ir ŠVLVVG atstovai)
 • 2023-10-26 nuotoliniai mokymai „Korupcijos samprata“ (VVG valdybos nariai)
 • 2023-10-26 nuotoliniai mokymai „Interesų konfliktai“ (VVG valdybos nariai)
 • 2023-10-20 nuotolinis mokymas metinės finansinės ataskaitos teikimo Registrų centrui svarba bendruomeninei organizacijai (skaičius neribotas, VVG finansininkė)
 • 2023-10-13 susitikimas su Plungės, Telšių rajono VVG atstovais (dalyvavo Telšių, Plungės ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovai)
 • 2023-09-27 nuotolinis kassavaitinis susitikimas su VVGT dėl LEADER klausimų (dalyvavo VVG tinklo nariai, ŽUM atstovai)
 • 2023-09-20 nuotolinis kassavaitinis susitikimas su VVG tinklu dėl sumanių kaimų priemonės (dalyvavo VVG tinklo nariai, ŽUM atstovai)
 • 2023-09-06 nuotolinis susitikimas su VVG tinklu dėl sumanių kaimų priemonės (dalyvavo VVG tinklo nariai)
 • 2023-08-29 nuotoliniai mokymai „Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“ (VVG valdybos nariai)
 • 2023-05-15, 2023-05-29 nuotoliniai „Skaičiuoklės (Excel) magija – svarbus įrankis VVG veikloje“ mokymai (VVG tinklo nariai)
 • 2023-05-09 nuotolinis seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymo naujovės“ (VVG tinklo nariai)
 • 2023-04-27 VVG tinklo konferencija „Sumanus LEADER“ (dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos kaimo tinklo atstovai, VVG tinklo atstovai)
 • 2023-04-26 Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas (dalyvavo VVG nariai)
 • 2023-04-04 Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje pristatyta „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (dalyvavo ŠVLVVG pirmininkė)
 • 2023-03-13 nuotolinis susitikimas su Mažeikių rajono mokyklų ir gimnazijų atstovais (dalyvavo Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė, UAB EIP agentūros atstovai, Mažeikių rajono Sedos, Tirkšlių, Viekšnių progimnazijos mokyklų ir kiti atstovai)
 • 2023-03-06 nuotolinis išplėstinis VVG tinklo valdybos posėdis (dalyvavo VVG tinklo nariai)
 • 2023-02-24 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatyta Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės veikla (VVG pirmininkė)
 • 2023-02-13 nuotolinis Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atviras valdybos posėdis (dalyvavo UAB „Eurointegracijos projektai“, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG nariai, darbuotojai)
 • 2023-02-11 nuotolinis kassavaitinis susitikimas su VVG tinklu (dalyvavo VVG tinklo nariai)
 • 2023-02-09 nuotoliniai mokymai „Antreprenerystė – kas tai? Antreprenerystės ir socialinės inovacijos kaimo vietovėse“ (VVG darbuotojai)
 • 2023-02-01 nuotolinis viešųjų pirkimų seminaras (VVG tinklo nariai)
 • 2023-01-26 seminaras „Verslo plėtra Mažeikiuose: skaitmenizavimas ir investicijų pritraukimo galimybės“, kuriame buvo supažindinta su informacija apie Europos Sąjungos 2021–2027 m. finansinės paramos verslui pritraukimo galimybes (VVG pirmininkė) 
 • 2023-01-25 nuotolinis kassavaitinis susitikimas su VVG tinklu dėl sumanių kaimų priemonės (VVG tinklo nariai)
 • 2023-01-24 VVG ir savivaldos bendradarbiavimas KPP ir dalyvaujamojo biudžeto kontekste (VVG tinklo nariai)

 

INFORMACINIAI IR KITI RENGINIAI 2022 METAIS

 • 2022-11-08 informacinis renginys dėl priemonės „Bandomieji sumanūs kaimai“ ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimo (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracija ir nariai, Viekšnių kultūros centro direktorė, Mažeikių turizmo ir informacijos centro direktorė, Mažeikių Muziejaus direktorius, Renavo dvaro sodybos atstovai, Mažeikių rajono savivaldybė)
 • 2022-10-19 informacinis renginys dėl priemonės „Bandomieji sumanūs kaimai“ (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracija, Renavo dvaro sodybos atstovai)
 • 2022-10-11 informacinis renginys dėl priemonės „Bandomieji sumanūs kaimai“ ir ŠVLVVG teritorijos 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracija ir nariai, Viekšnių kultūros centro direktorė, Mažeikių turizmo ir informacijos centro direktorė)
 • 2022-09-06 susitikimas dėl sumanių kaimų įgyvendinimo projekto (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracija ir nariai, Viekšnių kultūros centro direktorė, Mažeikių turizmo ir informacijos centro direktorė, Mažeikių Muziejaus direktorius, Renavo dvaro sodybos atstovai, Mažeikių rajono savivaldybė)
 • 2022-07-19 informacinis susitikimas dėl „Sumanaus kaimo“ įgyvendinimo galimybės Mažeikių rajone (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracija ir narys, Viekšnių kultūros centro direktore, Mažeikių turizmo ir informacijos centro atstovės, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus atstovės)
 • 2022-06-20 informacinis renginys, kuriame pristatyta 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimo veiksmais, finansavimo galimybės, ES prioritetai ir tikslai (NVO, viešojo sektoriaus, Mažeikių r. savivaldybės, verslo atstovai)   
 • 2022-06-02 „VVG ir kitų kaimo plėtros proceso dalyvių galimybių santrauka-NVO finansinio nepriklausomumo didinimas“ (VVG tinklo nariai)
 • 2022-05-31 susitikimas dėl Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijos 2023-2027 m. VPS (VVG administracija, UAB Eurointegracijos projektai)
 • 2022-05-19 informacinis renginys Viekšnių seniūnijoje „Sumanūs kaimai“ (NVO, viešojo sektoriaus, muziejaus, mokyklų, verslo atstovai)
 • 2022-05-18 informacinis renginys Sedos seniūnijoje „Sumanūs kaimai“ (NVO, viešojo sektoriaus, bažnyčios, verslo atstovai)
 • 2022-04-26 Sumaniųjų kaimų koncepcijos pristatymas (TVIC, verslo atstovai, Mažeikių r. savivaldybės atstovai, NVO)
 • 2022-04-20 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG visuotinis-rinkiminis narių susirinkimas (VVG nariai, darbuotojai)
 • 2022-03-25 Vietos veiklos grupių susitikimas (Šiaurės vakarų Lietuvos, Akmenės r., Joniškio rajono partnerystės, Plungės rajono savivaldybės ir Telšių rajono VVG darbuotojai)
 • 2023-02-01 nuotolonis viešųjų pirkimų seminaras (dalyvavo ŠVLVVG viešųjų ryšių specialistė)
 • 2022-01-28 nuotolinis VVG tinklo susitikimas (dalyvvavo VVG tinklo nariai)
 • 2023-01-25 nuotolinis kassavaitinis susitikimas su VVG tinklu dėl sumanių kaimų priemonės aptarimo (dalyvavo VVG nariai)
 • 2022-01-05 renginys Telšių rajono VVG dėl VPS įgyvendinimo, tarptautinio projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (Academy Adventure LEADER) veiklos aptarimo (Telšių, Plungės, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG darbuotojai)

 

INFORMACINIAI IR KITI RENGINIAI 2021 METAIS

 • 2021-12-14 Nuotolinis VVGT išplėstinis valdybos posėdis (VVG darbuotojai)
 • 2021-11-03 Nuotolinė VVGT apskritojo stalo diskusija apie „Pažangų kaimą“ (VVG darbuotojai)
 • 2021-10-26 Seminaras „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procese“ (VVG darbuotojai)
 • Antikorupcinio švietimo mokymus „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas“ (VVG valdybos nariai, VVG darbuotojai). 
 • 2021-10-06 VVGT tarptautinė konferencija „Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“ (VVG darbuotojas, valdybos narys)
 • 2021-09-28 VVG susitikimas (Joniškio r. partnerystės, Pakruojo r. partnerystės, Radviliškio lyderis, Šiaulių regiono, Kelmės krašto partnerystės, Raseinių rajono, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG) 
 • 2021-09-14 Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ edukacinis renginys ir projekto pristatymas (VVG darbuotojai)
 • 2021-06-28 Nuotoliniai mokymai „Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“. Dalyvių skaičius 1 asmuo (VVG valdybos narys). 
 • 2021-06-16 Nuotoliniai mokymai „Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“. Dalyvių skaičius iki 8 asmenų (VVG valdybos nariai). 
 • 2021-06-03 Nuotoliniai VTEK mokymai tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. Dalyvių skaičius iki 15 asmenų (VVG valdybos nariai, darbuotojai VVG).
 • 2021-05-05 Socialinio verslo forumas 21 (VVG darbuotojas).
 • 2021-04-15 VDU Žemės ūkio akademijos virtualus renginys – REGIONŲ ATEITIES FORUMAS 2021 (1 asmuo).
 • 2021-04-08 Nuotolinis susitikimas dėl tarptautinio projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ įgyvendinimo. Dalyvių skaičius iki 8 asmenų (projekto partneriai).
 • 2021-04-01 Nuotolinis susitikimas dėl tarptautinio projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ įgyvendinimo. Dalyvių skaičius iki 8 asmenų (projekto partneriai).
 • 2021-03-25 Nuotolinis susitikimas dėl tarptautinio projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ įgyvendinimo. Dalyvių skaičius iki 8 asmenų (projekto partneriai).
 • 2021-02-24 Nuotolinis mokymas Efektyvus vietos projektų viešinimas, tikslinės auditorijos pritraukimas. Dalyvių skaičius numatoma nuo 15 iki 22 asmenų.
 • 2021-02-12 VVGT apskritojo stalo diskusija „Leader GO“ (VVG darbuotojai).
 • 2021-02-09  VVGT narių ir ŽŪM susitikimas. Dalyvių skaičius iki 49 Lietuvos VVG atstovai, ŽUM atstovai.
 • 2021-02-09 informacinis renginys dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. 2„SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ DIDINIMAS, KURIANT MAŽĄJĄINFRASTRUKTŪRĄ, UGDANT BENDRUOMENIŠKUMĄIR STIPRINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ“ 1 ir 2 veiklos sričių įgyvendinimo galimybių, remiamų veiklų, finansavimo galimybių ir projekto galimų idėjų. Dalyvių skaičius iki 5 asmenų.
 • 2021-02-08 informacinis renginys dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. 2„SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ DIDINIMAS, KURIANT MAŽĄJĄINFRASTRUKTŪRĄ, UGDANT BENDRUOMENIŠKUMĄIR STIPRINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ“ 1 ir 2 veiklos sričių įgyvendinimo galimybių, remiamų veiklų, finansavimo galimybių ir projekto galimų idėjų. Dalyvių skaičius iki 5 asmenų.
 • 2021-02-03 VVGT narių ir ŽŪM susitikimas. Dalyvių skaičius iki 49 Lietuvos VVG atstovai, ŽUM atstovai.
 • 2021-01-29 VVGT narių susitikimas. Dalyvių skaičius iki 49 Lietuvos VVG atstovai.
 • 2021-01-12 Išplėstinis VVG tinklo valdybos posėdis. Dalyvių skaičius iki 49 Lietuvos VVG atstovai.

 

 

INFORMACINIAI IR KITI RENGINIAI 2020 METAIS:

 • 2020-11-19 Informacinis susitikimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje. Dalyvių skaičius iki 5.
 • 2020-11-09 Informacinis susitikimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje. Dalyvių skaičius iki 5.
 • 2020-10-29 Nuotoliniai mokymai NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimas (darbuotojam).
 • 2020-10-23 Telšiuose vyko seminaras „Bendruomenėje aktyviai veikiančių žmonių iššūkiai žvelgiant iš psichologinės perspektyvos“. Seminaro pradžioje Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovai pristatė vietos plėtros strategijos įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus. Dalyvių skaičius iki 15.
 • 2020-08-25 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė Loreta Rubežienė dalyvavo konferencijoje „Vietinių iniciatyvų svarba didinant bendruomenės narių socialinę integraciją į darbo rinką“, kurią surengė Mažeikių miesto VVG. Konferencijos metu gerąja patirtimi įgyvendinant projektus pasidalino Šiaurės vakarų Lietuvos VVG. Dalyvių skaičius iki 15.
 • 2020-08-13 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG surengė Moldovos savaitę tęsdama tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimą, Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Ukrinų filiale kartu su Ukrinų bendruomene, dalyvavo renginyje „Pakeliaukime po Moldovos Respubliką“. Dalyvių skaičius iki 20.
 • 2020-08-12 – 2020-08-13 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsė tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimą. Tarptautiniame  forume „Mažas žuvų ūkis – kaimo turizmo plėtros veiksnys“ – meistriškumo kursuose Utenoje, kur buvo keičiamasi patirtimi kaimo turizmo, mėgėjiškos žūklės ir akvakultūros srityje dalyvavo projekto dalyviai iš Lietuvos ir Latvijos. Dalyvių skaičius iki 22.
 • 2020-06-19 informacinis renginys priemonei „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (pristatymas ir FSA). Renginio trukmė iki 1 val.
 • 2020-06-17 informacinis renginys priemonei „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (pristatymas Nr. 1). Dalyvių skaičius iki 6.
 • 2020-06-17 informacinis renginys priemonėms „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (pristatymas Nr. 1, pristatymas Nr. 2). Dalyvių skaičius iki 6. 
 • 2020-06-10 Nuotolinis susitikimas su BNI (verslo atstovus vienijantis organizacija) Mažeikiuose
 • 2020-04-30 Nuotoliniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2020 m.“ (darbuotojams)
 • 2020-03-10 dieną įvyko visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas, kurio metu ŠVLVVG pirmininkė L. Rubežienė ir valdybos pirmininkė A. Kiudulienė pristatė 2019 metų veiklos ataskaitą. Informavo apie VPS įgyvendinimą VVG narius. Dalyvių skaičius iki 25.
 • 2020-03-04 informacinis renginys priemonei „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (pristatymas Nr. 1). Dalyvių skaičius iki 7.
 • 2020-03-03 informacinis renginys priemonėms „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (pranešimas Nr. 1, pristatymas Nr. 2pristatymas Nr. 3). Dalyvių skaičius iki 40.
 • 2020-02-20 dieną Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė dalyvavo susitikime Telšiuose su projekto partneriais dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto  Akademija „Nuotykių LEADER“ organizuojamos stovyklos vasarą, vyksiančios Lietuvoje,  darbotvarkės derinimo ir stovyklos veiklų aptarimo. Dalyvių skaičius iki 6.
 • 2020-02-14 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsdama tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimą, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje kartu su mokyklos bendruomene, dalyvavo Lietuvos valstybės 102-jų metinių atkūrimo šventėje – pilietiškumo pamokoje. Vyko projekto pristatymas. 
 • 2020-02-10 Susitikimas su Telšių, Plungės, Rietavo r. VVG atstovais dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo bei tarptautinio projekto įgyvendinimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto  Akademija „Nuotykių LEADER“.
 • 2020-01-30 2020-01-31 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendino tarptautinį projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ ir organizavo mokymus Mažeikiuose „DARNAUS IR KŪRYBIŠKO TURIZMO VYSTYMO STRATEGIJA VERSLE“. Vieta: Turizmo ir verslo informacijos centras, Ventos g. 8 A, Mažeikiai. Mokymų lektorius  – Lauras Balaiša. Dalyvių skaičius iki 15.
 • 2020-01-20 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kartu su savo atstovais iš bendruomenių dalyvavo vietos veiklos grupių tinklo organizuotame seminare „Pažangaus kaimo link“ Telšiuose. Vietos veiklos grupių tinklas įgyvendina projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“ parengtą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę  „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projekte numatytos veiklos, tai seminarų „Pažangaus kaimo link“ ciklas, kurių tikslas viešinti įgyvendintus projektus, skleisti gerąją patirtį. Susitikimo metu Telšių rajono ir Plungės vietos veiklos grupės atstovai pristatė įgyvendintus projektus, bei patirtis. Dalyvių skaičius iki 40.
 • 2020-01-10 – 2020-01-11 seminaras „Moksleivių socialiniai startuoliai Mažeikiuose – misija įmanoma“. Dalyvių skaičius iki 11.
 • 2020-01-09 Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjo Virgilijaus Radvilo iniciatyva 2020 m. vyko Mažeikių rajono vietos veiklos grupių (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir Mažeikių miesto VVG) vadovų susitikimas su  Giovanni Gaurino. Šio susitikimo metu buvo kalbama apie Italijos vietos veiklos grupių veiklą, finansavimą. Pristatyta trumpa informacija apie Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir Mažeikių miesto VVG vykdomas veiklas, įgyvendinamus tarptautinius ir vietos projektus. Kalbėta apie partnerystę ir galimus bendrus projektus, kurie būtų naudingi miestui ir rajonui. Dalyvių skaičius iki 6.

 

 INFORMACINIAI IR KITI RENGINIAI 2019 METAIS:

 • 2019-09-19 informacinis renginys valdybai „NVO socialinės veiklos skatinimas“, „Investicijos į materialųjį turtą“ (pranešimas 1, pranešimas 2, renginio trukmė iki 1 val.)
 • 2019-09-19 informacinis renginys potencialiems pareiškėjams „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (renginio informacija, renginio trukmė iki 1 val.)
 • 2019-08: 01, 05, 06, 07, 08,13, 14 d. informacinis renginys, skirtas „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti (informacija: https://svlvvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17/, renginio trukmė nuo 9 val. iki 12 val.)
 • 2019-06-11  informacinis renginys, skirtas „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti  ( informacija: https://svlvvg.lt/kvietimas-nr-16/, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 4).
 • 2019-05-02 informacinis renginys, skirtas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti (informacija: https://svlvvg.lt/kvietimas-nr-15/, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 3).
 • 2019-05-02 informacinis renginys, skirtas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti (informacija: https://svlvvg.lt/kvietimas-nr-14/, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 3).
 • 2019-03-27 susitikimas su Telšių apskrities vietos veiklos grupe (renginio trukmė iki 2 val., dalyviai – 9)
 • 2019-03-21 susitikimas su Klaipėdos apskrities VVG atstovais (renginio trukmė iki 3 val., dalyviai – 8)
 • 2019-02-06 konsultacinis – informacinis renginys „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (informacija, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 2) 
 • 2019-02-05 konsultacinis – informacinis renginys „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (informacija, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 2) 
 • 2019-02-01 konsultacinis – informacinis renginys „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (informacija, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 1) 
 • 2019-01-31 konsultacinis – informacinis renginys „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (informacija, renginio trukmė iki 1 val., dalyviai – 1) 

 

INFORMACINIAI IR KITI RENGINIAI 2018 METAIS:

 

INFORMACINIAI RENGINIAI 2017 METAIS:

 

INFORMACINIAI RENGINIAI 2016 METAIS: