Karjera

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

 

 

Pareigybės aprašymas:

Pirmininkas

Administratorius 

Administratoriusfinansininkas 

Viešųjų ryšių specialistas 

 

Informacija apie korupcijos prevencijos priemones:

2021-10-11 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos 3 administracijos darbuotojai dalyvavo „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“.

2021-06-03 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos 11 narių ir 4 administracijos darbuotojai dalyvavo VTEK organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Korupcijos prevenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti informaciją apie Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus, informaciją apie tai gali pranešti šiais būdais:

  • paštu – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkei Loretai Rubežienei adresu: Laisvės g. 39-1 (102, 103 kab.) Mažeikiai;
  • elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com; 
  • telefonu 8 679 84005;
  • palikdami pranešimą Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės biure darbo metu adresu: Laisvės g. 39-1 (102, 103 kab.) Mažeikiai;
  • anonimiškai.