Karjera

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

 

 

Pareigybės aprašymas:

Pirmininkas

Administratorius 

Administratoriusfinansininkas 

Viešųjų ryšių specialistas 

 

Informacija apie korupcijos prevencijos priemones:

2021-10-11 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos 3 administracijos darbuotojai dalyvavo „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“.

2021-06-03 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos 11 narių ir 4 administracijos darbuotojai dalyvavo VTEK organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“