Įvertintas rezultatyvumas

posted in: Aktuali informacija | 0

Nacionalinė mokėjimo agentūra vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių ir VPS lėšų metodikos nuostatomis, atliko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001 „Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” rezultatyvumo vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius … Continued

Paramos viešinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Paramos gavėjai, viešindami projektus, įgyvendinamus pagal Programą ir finansuojamus iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, prisideda prie informavimo apie Programą ir jos viešinimo. Suteiktos paramos viešinimo priemonės skirtos tam, kad visuomenė ir projektų, įgyvendinamų pagal Programą dalyviai sužinotų apie … Continued