IŠSAUGOKIME PRAEITĮ, PRATURTINKIME ATEITĮ

posted in: Aktuali informacija | 0

  2019 m. Ukrinų kaimo bendruomenė Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei pagal Vietos plėtros strategiją pateikė projektą „Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį“. Projekto tikslas: puoselėti Ukrinų kaimo bendruomenės veiklas, skatinančias kaimo žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Ukrinų kaimo bendruomenės gaminamą … Continued

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai

posted in: Aktuali informacija | 0

Š.m. gegužės 25 d. valdyboje buvo patvirtintas Kvietimas Nr. 27 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.  Paraiškų surinkimo laikotarpis: 2020-06-05 – 2020-07-31 d. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 65 079,33 Eur.   Tinkami pareiškėjai: naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys: … Continued

Skelbiami nauji kvietimai

posted in: Aktuali informacija | 0

       ŠVLVVG valdyba 2020-05-25 dieną patvirtino Kvietimą Nr. 27„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2- 4.2) ir Kvietimą Nr. 28 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3).   … Continued

Paskelbti nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms vertinimo paraiškų rezultatai

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kag ŽŪM interneto puslapyje galima rasti informaciją,  apie nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikti paramos paraiškų vertinimo rezultatus pirmajai ir antrajai veiklos sritims. Trečiosios veiklos srities rezultatai bus skelbiami artimiausiu metu.   Nuorodos, kuriose rasite informaciją apie vertinimo rezultatus:   ŽŪM … Continued

Informacija apie užregistruotas paraiškas

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad 2020-05-12 dieną baigėsi paraiškų surinkimas. Buvo gauta 1 paraiška pagal priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kurią pateikė UAB Gama testas – „UAB Gama testas veiklos pradžia“ ir gautos 4 paraiškos pagal priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui … Continued

Seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“

posted in: Aktuali informacija | 0

2020 m. gegužės 28 d. 10 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centas kviečia į internetinį seminarą „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“. Renginys skirtas mokytojams, kultūros, etnokultūros specialistams, kraštotyrininkams, būrelių, folkloro ansamblių vadovams, kitiems etninės kultūros srityje dirbantiems … Continued

Skirta parama

posted in: Aktuali informacija | 0

Pareiškėjams, kurie pateikė projektus pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3) t.y. VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro projektui „Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems“ ir  Viekšnių bendruomenės projektui „Jegu Žemaitijuo būsi … Continued

Dalinamės informacija dėl projekto ,,Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“

posted in: Aktuali informacija | 0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaudamasi Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių (darbdavių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų) atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A1-516 (toliau – Atrankos tvarkos … Continued

Paraiškų surinkimas vyksta iki 2020-05-12 d.

posted in: Aktuali informacija | 0

Primename, kad Kvietimų Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, Nr.26 paraiškų priėmimo terminas yra 2020-05-12 dienos. Paraiškos turi būti teikiamos karantino metu per „Paraiškų dėžutę“. Pateikus paraišką yra būtina informuoti tel.: 8 618 51 199, 8 673 47 349.