Skirta parama

posted in: Aktuali informacija | 0

Pareiškėjams, kurie pateikė projektus pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3) t.y. VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro projektui „Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems“ ir  Viekšnių bendruomenės projektui „Jegu Žemaitijuo būsi aplonkyk er Vėkšnius mūsa“ ir pareiškėjui UAB VPM Servisas „Techninės pagalbos kelyje paslaugos organizavimas“ pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4) 2020-05-06 dieną buvo skirta parama.

 

Daugiau informacijos apie įgyvendinamus projektus rasite nuorodoje: https://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/vykdytojams/