Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai

posted in: Aktuali informacija | 0

Š.m. gegužės 25 d. valdyboje buvo patvirtintas Kvietimas Nr. 27 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“. 

Paraiškų surinkimo laikotarpis: 2020-06-05 – 2020-07-31 d.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 65 079,33 Eur.  

Tinkami pareiškėjai: naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara; fiziniai asmenys veikiantys pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Iki 70 tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo ar fizinis, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse;
  • Iki 50 tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo ar fizinis, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kviečiame ruoštis teikti paraiškas. Dokumentus rasite čia:  https://svlvvg.lt/kvietimas-nr-27/.