Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. rugsėjo 19 d. patvirtino finansavimo sąlygų aprašą Kvietimui Nr. 18 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5) ir finansavimo sąlygų aprašą Kvietimui Nr. 19 pagal VPS prioritetą Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų kūrimas“ priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“, (LEADER-19.2-4).

Paraiškų rinkimo terminas nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinti atstovai vykstantys į tarptautinę konferenciją 2019 m. spalio 8-12 d. (Švedija), įgyvendinant projektą „Akademija „Nuotykių LEADER“. Tai ŠVLVVG valdybos nariai Valda Muravjovienė, Anita Avdaljan – vietos veiklos grupėje atstovaujantys verslą bei Aušra Žymantė ir Loreta Rubežienė, vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos.

IMG_20190919_160525 IMG_20190919_160534

Informacija rasite www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS)