Projektų kokybės vertinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė gegužės 12 dieną baigė vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinamą pagal patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) buvo vertinama pagal pareiškėjo pateiktą pirminę vietos projekto paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus. Vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu jam suteikiama ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) balų. Daugiau informacijos rasite nuorodoje: https://svlvvg.lt/pareiskejams/?preview_id=513&preview_nonce=84c9f7d6fe&_thumbnail_id=-1&preview=true