KVIEČIAME KREIPTIS PARAMOS

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. spalio 2 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų kūrimas“ priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“, (LEADER-19.2-4), Kvietimas Nr. 19 ir VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5), Kvietimas Nr. 18.  

Paraiškos bus priimamos iki 2019 m. lapkričio 29 d. adresu: Laisvės g. 39-1 (102, 103 kab.) Mažeikiai.

Metodinė informacija rasite (pranešimas 1, pranešimas 2)

Daugiau informacijos apie kvietimus interneto svetainėje www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS)

 

 

 

Nuotrauka: http://www.pienoukis.lt/ekologiskai-ukininkaujantiesiems-permainu-metas/