Informuojame, kad 2019-07-25 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 8 pasikeitus galiojantiems teisės aktams papildytas Kvietimo Nr. 4.

  1. Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2019-07-25) / Finansavimo sąlygų aprašas (iki 2019-07-25 aktuali redakcija)
  2. Paraiška (aktuali redakcija nuo 2019-07-25) / Vietos projekto paraiškos forma, 1 priedas (iki 2019-07-25 aktuali redakcija)

Atnaujinta informacija: 

 

KVIETIMAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 kovo 9 d. 9.00 val. 00 min. iki 2018 gegužės 8 d. 15 val. 00 min.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 455 318,46 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų 46 ct); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 41 ct).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2019-07-25)/ Finansavimo sąlygų aprašas (iki 2019-07-25 aktuali redakcija)
  2. Paraiška (aktuali redakcija nuo 2019-07-25) / Vietos projekto paraiškos forma, 1 priedas (iki 2019-07-25 aktuali redakcija)
  3. Vietos projekto verslo planas, 2 priedas
  4. Vienos imones deklaracija, 3 priedas
  5. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, 4 priedas

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS 

 Sutarties dėl ES veikimo I priedas

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.)

2018-03-13 informacinio renginio pristatymo medžiaga