Atnaujinta informacija:

 

KVIETIMAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 9 d. 9.00 val. 00 min. iki 2018 m. gegužės 8 d. 16 val. 00 min.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 810,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 762,00 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Patikslintas Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Paraiškos forma, 1 priedas
  3. Jungtinės veiklos sutarties forma, 2 priedas

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

Pristatymo medžiaga