Įvertintas rezultatyvumas

posted in: Aktuali informacija | 0

Nacionalinė mokėjimo agentūra vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių ir VPS lėšų metodikos nuostatomis, atliko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001 „Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” rezultatyvumo vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius … Continued

Paramos viešinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Paramos gavėjai, viešindami projektus, įgyvendinamus pagal Programą ir finansuojamus iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, prisideda prie informavimo apie Programą ir jos viešinimo. Suteiktos paramos viešinimo priemonės skirtos tam, kad visuomenė ir projektų, įgyvendinamų pagal Programą dalyviai sužinotų apie … Continued

Patvirtintas finansavimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Š. m. liepos 22 dieną Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽUM patvirtino finansavimą Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projektui  „ŠVLVVG teritorijos 2023-2027 m. Vietos plėtros strategijos parengimas“ (paraiškos registracijos Nr. 42PP-KE-22-1-03838-PR001).

Sumanaus kaimo įgyvendinimo galimybės

posted in: Aktuali informacija | 0

Liepos 19 dieną Šiaurės vakarų Lietuvos VVG dalyvavo nuotoliniame susitikime kartu su Viekšnių kultūros centro direktore, Mažeikių turizmo ir informacijos centro atstovėmis, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus atstovėmis, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG nariu Pauliumi Auryla. Susitikimo metu buvo svarstomos įvairios … Continued

Telšių rajone vyko tarptautinė jaunimo verslumo akademija

posted in: Aktuali informacija | 0

Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupėmis įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimo projektą  akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas). Projekto užsienio partneriai Švedijos Leader Malardalen, Leader Nedre Dalaven ir Latvijos Saldus … Continued

Nominuotas projektas – I vieta

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pareiškėjo Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos projektas „Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai“ kaip gerasis Kaimo plėtros programos (KPP) įgyvendinimo pavyzdys buvo nominuotas LKT organizuojamuose 2022 … Continued

Prasidėjo tarptautinė stovykla

posted in: Aktuali informacija | 0

Birželio  27 dieną Telšių rajone prasidėjo tarptautinio bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER“. Akademijos dalyviai – lietuvių ir latvių jaunimas, kurio laukia įdomios komandų formavimo, bendradarbiavimo veiklos ir užduotys, verslumo lavinimo ir įgūdžių veiklos, IT kūrimo ir pateikties užduotys ir daug … Continued

Informacinis renginys

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė organizuoja informacinį renginį, kuriame bus pristatyti ir aptarti 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimo veiksmai, finansavimo galimybės, ES prioritetai ir tikslai. Informacinis renginys vyks 2022 m. birželio 20 d. 14.00 val. adresu, … Continued