Paskelbtas kvietimas verslo plėtrai

posted in: Aktuali informacija | 0

Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. įsigalios kvietimas teikti paraiškas Nr. 44 pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4).

Kvietimo suma 124 739,68 Eur. Didžiausia galima parama 1 vietos projektui įgyvendinti iki 124 739,68 Eur.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 9 val. 00 min. iki 2023 m. sausio 16 d. 11 val. 00 min.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje: 44 KVIETIMAS – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt)