Stabdomas kvietimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad vietos projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 44, patvirtintame Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos 2022 m. spalio 27 d. posėdžio protokolu Nr. 7, pastabėta turinio klaida, susijusi su esminiu finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams („Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomas nuo 2018 metų“).

Kvietimas teikti vietos projektus yra stabdomas. Kvietimo Nr. 44 laikotarpis pratęsiamas iki 2023 m. vasario 3 dienos 11.00 val. apie tai skelbiant visuose informaciniuose šaltiniuose, kuriuose buvo paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus.