Nuotolinis susitikimas su rajono mokyklų atstovais

posted in: Aktuali informacija | 0

 Kovo 13 dieną vyko nuotolinis susitikimas su Mažeikių rajono mokyklų ir gimnazijų atstovais. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė Loreta Rubežienė pristatė, kad šiuo metu vyksta vietos plėtros strategijos rengimas ir  UAB EIP agentūros atstovės, Laura Teišerskienė ir Agnė Kanapeckaitė, informavo apie Mažeikių rajonui rengiamos vietos plėtros strategijos rezultatus, numatomus tikslus, uždavinius, viziją, SSGG analizę. Susirinkusiems dalyviams buvo pristatytos priemonės ir buvo klausiama, kokie būtų poreikiai ir lūkesčiai jaunimo ir mokyklų atstovų 2023-2027 metų finansavimo laikotarpyje.