Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 kovo 7 d. vyko valdybos narių susirinkimas.

Susirinkimo metu valdybos nariai patvirtino du kvietimus Nr. 4 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir Nr. 5 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Kvietimai galioja nuo 2018 kovo 9 d. iki 2018 gegužės 8 d.

Susirinkimo dokumentacija