2018 metai:

2018-09-20 visuotinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkė

2018-09-13 darbotvarkė

2018-08-24 darbotvarkėdalyvių sąrašasprotokolas

2018-07-17 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašasprotokolas

2018-06-05 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašasprotokolas

2018-06-05 visuotinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkė,dalyvių sąrašasprotokolas

2018-06-05 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašasprotokolas

2018-05-30 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašasprotokolas

2018-04-25 valdybos darbotvarkė, dalyvių sąrašasŠVLVVG susitikimo su Utenos VVG dalyvių sąrašassusirinkimo protokolas

2018-04-10 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašassusirinkimo protokolas

2018-03-26 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašassusirinkimo protokolas

2018-03-07 valdybos darbotvarkedalyvių sąrašas, susirinkimo protokolas

2018-02-13 valdybos darbotvarkėdalyvių sąrašassusirinkimo protokolas

2018-02-13 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, dalyvių sąrašasprotokolasveiklos ataskaita, strategijos keitimasbendroji dalis, veiklos rezultatų ataskaitabalansas

2018-01-17 valdybos darbotvarkė, susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas. Priedai: Tarptautinio susitikimo su Lietuvos, Latvijos bei Moldovos atstovais darbotvarkė, Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

 

2017 metai:

2017-12-21 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2017 12 11 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2017-11-23 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2017-10-30 valdybos darbotvarkėprotokolas, sąrašas

2017-09-07 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2017-08-05 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2017-06-21 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2017-04-19 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė,veiklos ataskaita, protokolas ir  sąrašas

2017-03-27 valdybos darbotvarkė,protokolas ir sąrašas

2017-02-21 valdybos darbotvarkėprotokolas

2017-01-09 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas.

 

 

2016 metai:

2016-11-30 Darbotvarkė ir protokolas

2016-11-03 Darbotvarkė ir protokolas

2016-06-30 Darbotvarkė ir protokolas

2016-01-26 visuotinio narių ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo darbotvarkė

2016-01-07 valdybos darbotvarkė