Dalyvių sąrašai saugomi ŠVLVVG administracijos patalpose.

2020 metai:

2020-09-09 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2020-07-17 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2020-06-11 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2020-05-25 e-posėdžio darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2020-04-09  e-posėdžio darbotvarkėe-protokolas ir sąrašas

2020-03-30 e-posėdžio darbotvarkė, protokolas ir sąrašas

2020-03-10 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2020-03-03 e-posėdžio darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2020-02-17 valdybos darbotvarkeprotokolas ir sąrašas

2020-01-09 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

 

 

2019 metai: 

2019-12-12 visuotinio susirinkimo darbotvarkėprotokolas ir narių sąrašas

2019-12-02 valdybos darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-10-29 valdybos darbotvarkėprotokolas ir dalyvių sąrašas

2019-09-18 darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-09-12 e-posėdžio darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-07-25 e-posėdžio darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-07-19 darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-07-08 valdybos e posėdžio darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-06-11 darbotvarkė,protokolas ir sąrašas

2019-05-22 visuotinio-rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-04-16 darbotvarkėprotokolas ir sąrašas

2019-03-27 darbotvarkė, protokolas, sąrašas

2019-02-20 visuotinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkėprotokolasdalyvių sąrašas

2019-01-30 -darbotvarkė, protokolas, sąrašas

2019-01-17 darbotvarkė, protokolas. sąrašas

 

2018 metai:

2018-12-11 darbotvarkėprotokolas

2018-11-26 darbotvarkėprotokolas

2018-10-24 darbotvarkėprotokolas

2018-10-08 darbotvarkėprotokolas

2018-09-20 visuotinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkėprotokolas

2018-09-13 darbotvarkė,  protokolas

2018-08-24 darbotvarkėprotokolas

2018-07-17 valdybos darbotvarkė,  protokolas

2018-06-05 valdybos darbotvarkė,  protokolas

2018-06-05 visuotinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkėprotokolas

2018-06-05 valdybos darbotvarkėprotokolas

2018-05-30 valdybos darbotvarkėprotokolas

2018-04-25 valdybos darbotvarkėsusirinkimo protokolas

2018-04-10 valdybos darbotvarkėsusirinkimo protokolas

2018-03-26 valdybos darbotvarkėsusirinkimo protokolas

2018-03-07 valdybos darbotvarkesusirinkimo protokolas

2018-02-13 valdybos darbotvarkėsusirinkimo protokolas

2018-02-13 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėprotokolasveiklos ataskaita, strategijos keitimasbendroji dalis, veiklos rezultatų ataskaitabalansas

2018-01-17 valdybos darbotvarkė ir protokolas Priedai: Tarptautinio susitikimo su Lietuvos, Latvijos bei Moldovos atstovais darbotvarkė, Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

 

2017 metai:

2017-12-21 valdybos darbotvarkėprotokolas 

2017 12 11 valdybos darbotvarkėprotokolas 

2017-11-23 valdybos darbotvarkėprotokolas

2017-10-30 valdybos darbotvarkėprotokolas

2017-09-07 valdybos darbotvarkėprotokolas

2017-08-05 valdybos darbotvarkėprotokolas 

2017-06-21 valdybos darbotvarkėprotokolas

2017-04-19 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė,veiklos ataskaita, protokolas 

2017-03-27 valdybos darbotvarkė,protokolas 

2017-02-21 valdybos darbotvarkėprotokolas

2017-01-09 valdybos darbotvarkėprotokolas.

 

 

2016 metai:

2016-11-30 Darbotvarkė ir protokolas

2016-11-03 Darbotvarkė ir protokolas

2016-06-30 Darbotvarkė ir protokolas

2016-01-26 visuotinio narių ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo darbotvarkė

2016-01-07 valdybos darbotvarkė