Valdybos narių susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. sausio 17 d., 17 val. vyko ŠVLVVG valdybos narių susirinkimas

Susirinkimo metu buvo pristatyta bei patvirtinta ŠVLVVG vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita. Taip pat valdybos nariai patvirtino visuotinio susirinkimo datą bei darbotvarkę. Nuspręsta, jog visuotinis susirinkimas vyks 2018 m. vasario 13 d. 16 val. Taip pat buvo svarstomas klausimas dėl ŠVLVVG teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo. Nuspręsta šį klausimą svarstyti Visuotinio narių susirinkimo metu.

Posėdžio protokolas

20180117_164247