Naujas kvietimas Nr. 13 skirtas NVO

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4). Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. sausio 22 d. 9.00 val. iki 2019 m. kovo 20 d. 16.00 val.

 

Daugiau informacijos apie taisykles ir kvietimus rasite šioje nuorodoje.