Vietos veiklos grupės rinkosi į susitikimą su ŽUM ir NMA atstovais

posted in: Aktuali informacija | 0

Š.m. gruodžio 10 dieną Šiaurės vakarų Lietuvos VVG darbuotojai dalyvavo ŽUM ir NMA organizuotame susitikime, kuriame ESTEP agentūros atstovė Neringa Viršilienė pristatė vietos veiklos grupėms vietos plėtros strategijų bandomųjų vertinimų rezultatus ir pasiūlymus dėl rezervų paskirstymo principų bei vertinimo proceso organizavimą. Taip pat susitikimo metu kartu su ŽUM ir NMA atstovais buvo aptarti vietos veiklos grupių probleminiai klausimai.