Valdybos posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

Spalio 30 d. 16 val. vyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo pristatytas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygų aprašas ir priedai. Informuota apie paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimą. Aptartas viešųjų ryšių specialisto atitikimas VVG įsipareigojimams ir priėmimas į darbą. Valdybos nariai informuoti, kad lapkričio 9 d. organizuojama ŠVLVVG konferencija.

DSC06029