Planuojamų skelbti kvietimų sąrašas 2020 metais

posted in: Aktuali informacija | 0

Planuojamų skelbti kvietimų sąrašas 2020 metais pagal

„Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ 

 

Eil. Nr. Priemonė/ Veiklos sritis Kodas Kvietimo pradžia Kvietimo pabaiga
1.        Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2- 4.2 2020-06-05

2020-09-15

2020-07-31

2020-11-13

2.        Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

 LEADER-19.2-6.2 2020-07-14 2020-09-09
3.        Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1 2020-08-04

2020-11-17

2020-10-02

2021-01-15

4.        Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6 2020-09-15 2020-11-13
5.        VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ LEADER-19.2-SAVA-3 2020-07-13 2020-08-12

Visa informacija apie kvietimus galima rasti https://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/