Patvirtintas strategijos keitimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2021-11-11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priėmė sprendimą patvirtinti „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ keitimą.
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei skirta – 369 184,00 Eur papildomos paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti lėšos iš jų 198 719,00 Eur sudaro EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 170 465,00 sudaro EURI lėšos.

 

Vietos plėtros strategiją ir naujausius keitimus galima rasti nuorodoje: Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt)