Patvirtinta 2023-2029 metų vietos plėtros strategija Mažeikių rajonui

posted in: Aktuali informacija | 0

Lapkričio 7 dieną įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (Mažeikių rajono) naujai parengtai strategijai  – „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija“. Strategijos įgyvendinimo teritorija – Mažeikių rajonas (išskyrus Mažeikių miestą). Paramos suma – 1 576 379,00 Eur.

Suplanuotos 4 priemonės:

1 priemonė. Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas, skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 projektus, paramos suma – 400 000,00 Eur, paramos intensyvumas 40 proc.).

2 priemonė. Skatinti darnią plėtrą ekonomikoje ir aplinkosaugoje, puoselėti gamtos, kultūros paveldą bei įtraukų turizmą (socialinio verslo projektas). Numatyta įgyvendinti 1 projektą ir sukurti 0,5 darbo vietos, paramos intensyvumas 95 proc.

3 priemonė. Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 projektus, paramos suma – 81 104,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc.

4 priemonė. Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra (pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 7 projektus ir sukurti 14 darbo vietų, paramos suma – 700 000,00 Eur, paramos intensyvumas 65 proc.

Nuo 2024 m. III ketvirčio planuojama vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžia.

Informacija apie Šiaurės vakarų Lietuvos VVG veiklą ir vietos projektų įgyvendinimą skelbiama  www.svlvvg.lt  ir teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.;

Elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

ŠVLVVG teritorijos 2023–2027 m. Vietos plėtros strategija 1 dalis

ŠVLVVG teritorijos 2023–2027 m. Vietos plėtros strategija 2 dalis