PARAMA VERSLUI

posted in: Aktuali informacija | 0

Š.m. vasario 17 d. valdyboje planuojama teikti tvirtinti tris VPS priemones.

  1. „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 65 079,33 Eur.  Tinkami pareiškėjai: naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara; fiziniai asmenys veikiantys pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.
  2. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 779,89 Eur. Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.
  3. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 75 886,41 Eur. Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 

Kviečiame ruoštis teikti paraiškas.

 

 

 

 

Nuotrauka: https://investlithuania.com/