PARAMA VERSLUI IKI 70 PROC.

posted in: Aktuali informacija | 0

 

Kviečiame teikti vietos projektus pagal strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones. Informacija apie kvietimus teikiama adresu: Laisvės g. 39-102,103 kab. Mažeikiai, tel.: 8 673 47 349 ir internete: www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS): https://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/ , www.nma.lt.

Kvietimai galioja nuo 2020-02-25 iki 2020-04-24.

 

  • Kas gali kreiptis?

Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė

  • Kas remiama?

Įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui

 

Priemonė „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

  • Kokios paramos galima tikėtis?

         Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 48 779,89 Eur.

 

Priemonė „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

  • Kokios paramos galima tikėtis?

         Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 75 886,41 Eur.

 

                 Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai

  • Kas gali kreiptis?

Naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys:

1) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara;

2) ūkininkai užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara;

3) fiziniai asmenys veikiantys pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.

  • Kas remiama?

Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti (pvz.: pienas, mėsa, uogos ir pan.), inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtrai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems žemės ūkio produktams, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbti, rinkodarai ir (ar) plėtrai.

  • Kokios paramos galima tikėtis?

         Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 65 079,33  Eur