PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ

posted in: Aktuali informacija | 0

Kviečiame teikti vietos projektus pagal strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Informacija apie kvietimus teikiama adresu: Laisvės g. 39-102,103 kab. Mažeikiai, tel.: 8 673 47 349 ir internete: www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS), www.nma.lt.

Kvietimai galioja nuo 2020-02-25 iki 2020-04-24.

 

  • Kas gali kreiptis paramos?

 Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji  juridiniai asmenys

  • Kas gali būti remiama?
  1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti minėtus turizmo objektus VVG teritorijoje, tautinio paveldo plėtrai, didinti VVG teritorijos vietovių patrauklumą;
  2. Tradicinių amatų centrų veiklos plėtrai. Tradiciniai amatai vertinami ne tik kaip Lietuvos tautinės kultūros dalis, bet ir kaip viena iš alternatyvios ūkinės veiklos rūšių kaimo vietovėse.

 

  • Kokios paramos galima tikėtis?

Didžiausia galima parama projektui įgyvendinti 50 761,88 Eur.

Paramos lyginamoji dalis iki 80 rpoc.