NMA pranešimas: svarbu įgyvendinantiems projektus

posted in: Aktuali informacija | 0
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priėmė sprendimą dėl renginių pravedimo ir avanso negrąžinimo bei projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, termino pratęsimo, kai numatyti renginiai nukeliami dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl korona viruso (COVID-19) infekcijos plitimo.
 
Dėl viruso infekcijos plitimo ir Lietuvoje paskelbto karantino šalyje uždraudus organizuoti viešus renginius, paramos gavėjai pagal KPP priemones priversti atšaukti suplanuotas veiklas – įvairius renginius bei mokymus. Šie paramos gavėjai turi galimybę teikti prašymus NMA dėl projektų įgyvendinimo mokėjimo prašymų pateikimo terminų pratęsimo, negrąžinant išmokėto avanso.
 
NMA, gavusi minėtus prašymus ir įvertinusi, kad paraiškoje numatyta veikla negali būti vykdoma dėl paskelbto karantino, įsipareigoja leisti pratęsti mokėjimo prašymų pateikimo terminus ir neprašyti grąžinti avanso, o projektams, kurių įgyvendinimo terminai baigiasi, taikyti išimtines aplinkybes ir pratęsti projektų įgyvendinimo terminus 12 mėn.
 
Aktuali informacija ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus: https://www.nma.lt/index.php/duk/280?page=1&category=105