Nauji KVIETIMAI

posted in: Aktuali informacija | 0

Nuo 2018 m. gegužės 9 d. kviečiame teikti paraiškas:

  1. priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ ,
  2. priemonės „Ūkio ir verslo plėtra”, 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Informacija apie KVIETIMUS