Metinių ataskaitų teikimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Primename, kad užbaigtų projektų metines ataskaitas paramos gavėjai privalo pateikti iki 2023 m. gegužės 1 d. Ataskaita turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta el. paštu:  svlvvg@gmail.com, projektaivvg@gmail.com.

ATMINTINĖ RENGIANT GALUTINĘ-METINĘ ATASKAITĄ

 

Bendri dokumentai
Vietos projekto viešinimo įrodymai: informaciniai pranešimai ar straipsniai, viešinimo plakato, stendo, įrangos su viešinimo lipdukais nuotraukos.
Ilgalaikio turto draudimo dokumentai (ir jo apmokėjimo banko sąskaitos išrašas) arba 3 draudimo bendrovių atsisakymai turtą drausti (jeigu nebuvo pateikti su galutine vietos projekto ataskaita) jeigu taikoma
Renginių dalyvių sąrašai, renginių nuotraukos.
Pažymos apie atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu.

Darbo vietas kuriantys projektai (verslo)

Pridėti ataskaitinių metų finansiniai dokumentai (balansas,  pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita), finansiniai dokumentai turi būti pateikti už 2022 metus.
Turi būti pridėtos projekto metu sukurtų darbo vietų (etatų)  darbo laiko tabeliai ir darbo užmokesčio priskaičiavimo- mokėjimo žiniaraščiai už atskaitymo laikotarpį (gali būti suvestiniai duomenys už 2022 m.), nes buvo įsipareigota pasibaigus projektui išlaikyti 3 metus naujas darbo vietas ir įkurtas iki vietos projekto paraiškos pateikimo darbo vietas.
Jeigu ekonominiai gyvybingumo rodikliai nepasiekti, pateikti pasiaiškinimą komentaruose dėl kokių priežasčių ekonominiai gyvybingumo rodikliai nepasiekti negu planuoti verslo plane
Sodros pažyma apie apdraustus asmenis už 2022 metus.

 

 

Paramos gavėjų sąrašas, kurie turi pateikti užbaigto vietos projekto ataskaitą.

Ataskaitos forma.