LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. balandžio 11 d. įvyko „LEADER“ metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-807, posėdis, kuriame dalyvavo Loreta Rubežienė, šios grupės narė.

Pasitarimą pradėjo ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, apžvelgė susitikimo gaires.

ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė supažindino su „LEADER“ metodo įgyvendinimo eiga savivaldybėse ir išsamiai pristatė vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimo projektą. Pasak pranešėjos, ŽŪM atstovai planuoja keturis susitikimus regionuose bei vaizdo konferenciją, kurioje bus išsamiai pristatomi ir aptariamisu vietos veiklos grupių atstovais taisyklių pakeitimai.

Po taisyklių pristatymo vyko aptarimas. Vietos veiklos grupių atstovai kėlė klausimus dėl savivaldybių disponuojamo turto ir jo valdymo, dėl kuriamų ir išlaikomų darbo vietų, jų kontrolės, dėl verslo projektų finansavimo šaltinių, turto draudimo ir kt.

Jolanta Vaičiūnienė, Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, apžvelgė LEADER bendradarbiavimo projektus, jiems skirtą paramą, būsimus kvietimus.