LEADER konferencija

posted in: Aktuali informacija | 0
Gruodžio 15 d. visas vietos veiklos grupes (VVG) ir originaliausių LEADER vietos projektų vykdytojus, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pakvietė į Bistrampolio dvarą, į konferenciją „LEADER strategijos. Pradžia“, skirtą Lietuvos LEADER 20-mečiui paminėti. Ši ES LEADER programa kaimų gyventojams jau puikiai žinoma. Su šia programa, auginančia pilietinę visuomenę, auga Lietuvos kaimiškosios VVG, ŽŪM ir Nacionalinė mokėjimo agentūra. Konferencijoje dalyvavo Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė L. Rubežienė ir Renavo dvaro sodybos kultūros projektų administratorė Vilma Vžesniauskienė, kuri pristatė vietos projektą „Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai“.
Konferencijos dalyvius sveikino ŽŪM ministras Kęstutis Navickas. Konferencijos metu buvo pagerbti ir pasveikinti visi buvę ir esami vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) pirmininkai, tarp kurių buvo ir šiandieninis ŽŪM viceministras Egidijus Giedraitis bei kiti LEADER programos įgyvendintojai. Nuskambėjo geriausi linkėjimai iš Europos komisijos LEADER plėtros koordinatorės Ivonos Listvan.
Lietuvos kaimiškųjų VVG LEADER patirtis – jau trys įgyvendintos vietos plėtros strategijos. Per vietos žmonių iniciatyvas išsipildė bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų idėjos, remiamas kaimo verslas, ypač skatinamas naujų darbo vietų kaimiškose gyvenvietėse kūrimas. Visos vietos veiklos grupės jau stovi prie ketvirtosios vietos plėtros strategijos starto. Ir šiam procesui VVGT pirmininko pavaduotoja Kristina Švedaitė pasiūlė linksmą ir prasmingą šūkį „SUkaimėk!“.
Per konferenciją vyko LEADER vietos projektų mugė, kurioje dalyvavo po vieną iš visų VVG atrinktą projektą. VVGT valdybos nariai, vadovaujami pirmininkės Helenos Naglazienės, visiems konferencijos dalyviams išdalino po Kalėdinę dovanų kojinę su pačių VVG vieni kitiems kurtais šviesiais palinkėjimais.
 
 
VVGT informacija ir nuotraukos