Kvietimas verslo pradžiai ir plėtrai

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kviečia teikti vietos projektus verslo pradžiai ir plėtrai nuo 2024-07-15 d. 10.00 val. iki 2024-09-13 d. 11.00 val.

Tinkami vietos projektų pareiškėjai: 1) labai mažos, mažos įmonės (UAB; MB); 2) fizinis asmuo; 3) ūkininkas.

Paramos suma verslo pradžiai numatyta 300 000,00 Eur. Maksimali paramos suma 1 projektui – 100 000,00 Eur. Vienos naujos darbo vietos (1 etato) kaina yra 50 000,00 Eur. Paramos lėšomis, kai prašoma paramos suma 100 000,00 Eur turi būti sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos (2 etatai).

Paramos suma skirta verslo plėtrai numatyta 400 000,00 Eur. Maksimali paramos suma 1 projektui – 100 000,00 Eur. Vienos naujos darbo vietos (1 etato) kaina yra 50 000,00 Eur. Paramos lėšomis, kai prašoma paramos suma 100 000,00 Eur turi būti sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos (2 etatai).

Bendra kvietimo suma 700 000,00 Eur (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos).

Pagal priemonę remiamos investicijos susijusios su ekonomine plėtra ir darbo vietų kūrimu. Remiamų ir neremiamų ekonominių veiklų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 5.

Informacija apie kvietimus galima rasti nuorodoje – kvietimai teikti vietos projektus.