Kviečiame į informacinius renginius

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia kreiptis:

  1. Pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“.
  • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 717, 50 Eur.
  • Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc.
  • Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys, NVO registruotos Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančios veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir kitos biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje.
  1. Pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.
  • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 779,89 Eur.
  • Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 70 proc. arba 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
  • Tinkami pareiškėjai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

 

2018-05-22 1300 val. lankysimės Tirkšlių seniūnijoje

2018-05-22 1500 val. lankysimės Viekšnių seniūnijoje

2018-05-23 1300 val. lankysimės Ukrinų bibliotekoje

2018-05-23 1530 val. lankysimės Mažeikių apylinkės seniūnijoje

 

Informacinių renginių grafikas