Pristatyta vietos plėtros strategija

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė gruodžio 8 dieną organizavo konferenciją „LEADER IŠŠŪKIAI 2015-2023 METAIS“. Renginyje dalyvavo Mažeikių rajono valdžios atstovai, bendruomenių nariai, verslo, Darbo biržos atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, VVG nariai, svečiai iš Telšių NMA, Pakruojo rajono partnerystės VVG ir Kauno Aleksandro Stulginskio universiteto.

            Konferencija prasidėjo nuo apžvalginės kelionės po įgyvendintus projektus. Aplankytos  Tirkšlių seniūnijoje paramą gavusios verslo įmonės UAB „Pavėsinės“, UAB „Sporto laukas“ ir Tirkšlių pušyno estrada. Kelionė baigėsi Sedos seniūnijoje „Dūzgės sodyboje“, kurioje maloniai priėmė sodybos šeimininkai.   

            Konferencijos dalyvius pasveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Nacionalinės mokėjimo agentūros Telšių skyriaus vedėja Laima Mikalauskienė.

            Pranešėja Donata Kiudulaitė apžvelgė 2006-2014 metų laikotarpį ir pasiektus rezultatus, pasidžiaugė verslo projektais, kurie sukūrė nemažai darbo vietų kaimo gyventojams, pagražėjusia kaimiškųjų vietovių infrastruktūra, pagerėjusiomis darbo sąlygomis seniūnijų ir kultūros centrų darbuotojams.

             VVG pirmininkė Loreta Rubežienė pristatė „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 metų vietos plėtros strategiją“, prioritetus, priemones, supažindino su atrankos kriterijais ir kitais reikalavimais, keliamais pareiškėjams bei jų partneriams. Padėkojo seniūnijų, savivaldybės skyrių darbuotojams, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams už pagalbą rengiant naujojo laikotarpio strategiją.

            Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Pranešėja pristatė Pakruojo rajono vietos plėtros strategiją, planuojamus vykdyti bendradarbiavimo projektus, pirmuosius verslumo žingsnius bendruomenėse. Direktorė Marija Žiubrienė kalbėjo apie įgytą patirtį ir iššūkius, kurie laukia 2016-2023 metais, įgyvendinant strategiją ir kuriant darbo vietas, pasirinkus socialinio verslo modelį.

                       Rimantas Čiūta, atstovaujantis Aleksandro Stulginskio universiteto  Mokslo ir technologijų parką,  pristatė situaciją Lietuvoje, pabrėžė didėjančias emigracijos ir skurdo problemas bei socialinių inovacijų svarbą. Pranešėjas akcentavo LEADER programos iššūkius 2014-2020 metais, kurios pagrindas

– socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas, verslų plėtra.

 

Renginio dalyviai: Mažeikių rajono gyventojai, potencialūs pareiškėjai, bendruomenių, NVO ir verslo atstovai, vietos valdžios ir įstaigų atstovai.

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pranešimas

Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ pranešimas

Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parkas Rimanto Čiūto pranešimas

 

 

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG informacija.

Nuotraukos Sigito Strazdausko.