Kodėl mes?

posted in: Aktuali informacija | 0

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA LEADER METODO INICIATYVĄ – galimybė patiems kurti savo ateitį

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė yra asociacija, kuri nuo 2004 metų įgyvendina vietos plėtros strategijas Mažeikių rajone pagal LEADER metodą. LEADER programos dėka Mažeikių rajono kaimiškose seniūnijose nuo 2016 metų atnaujinti 7 infrastruktūros objektai, sukurtos daugiau nei 56 naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos. LEADER programa sudaro galimybes vietos lygiu spręsti aktualias problemas, visų pirma, užimtumo, socialinės atskirties, verslumo skatinimo, taip pat kurti trumpąsias tiekimo grandines, įgyvendinti veiklas, prisidedančias prie aplinkosaugos ir klimato tikslų. Siekiant modernizuoti kaimo vietoves, visų pirma skatinant skaitmeninių sprendimų paiešką, numatyta parama „Sumaniųjų kaimų“ priemonei.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG baigia įgyvendinti 2015 – 2023 metų Vietos plėtros strategiją ir rengia naują 2023 – 2027 metų strategiją, skirtą Mažeikių rajonui, kurioje numatomi pagrindiniai vietos plėtros strategijos tikslai:

  1. Kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių verslo iniciatyvų skatinimas;
  2. Kaimo gyventojų užimtumo ir socialinės įtraukties didinimas;
  3. Kaimo vietovės modernizavimas didinant gyvenimo sąlygų jose patrauklumą;
  4. Bioekonomikos verslų skatinimas;
  5. Tvarios ūkinės veiklos miškuose skatinimas.

 

Siekdami išsiaiškinti gyventojų ir organizacijų poreikius Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kviečia teikti pasiūlymus ir idėjas 2023 – 2027 metų finansavimo laikotarpiui pagal LEADER metodą.

 

Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų el. paštu svlvvg@gmail.com arba kviečiame užsukti į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG adresu Laisvės g. 39 – 1 (102 kab., 103 kab.), Mažeikiai.

Daugiau informacijos apie mus galite rasti internete www.svlvvg.lt.

Kviečiame visas rajono problemas spręsti ir ateitį kurti kartu!