Įvyko visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Balandžio 26 dieną įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2022 metų veiklos ir finansinės ataskaitos. Pirmininkė L. Rubežienė informavo susirinkimo dalyvius, kad naujai rengiamai 2023–2027 metų strategijai „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ yra keliami nauji reikalavimai, kuriuos turi atitikti valdyba. Ji pasiūlė atleisti
dabartinės valdybos narius ir išrinkti naują valdybą. Po diskusijų į Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybą pasiūlyti buvo šie nariai: Aistė Griciūtė, Mantas Badaukis,Kęstutis Mažonas, Kęstutis Ukanis, Rūta Narmontienė, Raimonda Ramanauskienė, Anita Avdaljan, Tomas Balsys, Raimondas Juška, Dainora Valančauskienė, Albina Kiudulienė.

Susirinkimo metu D. Skorodumova pristatė vietos veiklos grupės nariams „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos“ projektą ir apžvelgė strategijos rengimo etapus, susitikus su vietos gyventojais, VVG narių apklausos rezultatus ir kt. strategijos rengimo klausimus. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG nariai pritarė ir patvirtino vienbalsiai „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos“ projektą.