Įvyko susitikimas su verslininkų asociacijos atstovais

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. rugpjūčio 21 d. vyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracijos darbuotojų ir Mažeikių rajono verslininkų susitikimas, kuris buvo surengtas Mažeikių verslininkų asociacijos iniciatyva. Susitikimo tikslas – pristatyti teikiamos paramos galimybes įgyvendinant 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją. Verslininkai buvo supažindinti su vietos veiklos grupės teikiama parama verslo plėtrai ir verslo pradžiai, su tinkamumo finansuoti sąlygomis, pareiškėjų įsipareigojimais, vietos projektų atrankos kriterijais, tinkamumo reikalavimais vietos projektams.

Susitikime dalyvavo ir Mažeikių smulkiųjų verslininkų susivienijimo atstovai.

Verslininkai pakviesti aktyviau dalyvauti strategijos priemonių įgyvendinime, sekti informaciją ŠVLVVG tinklapyje www.svlvvg.lt bei kreiptis dėl kylančių klausimų į administracijos darbuotojus.