Informacinis renginys verslo priemonėms

posted in: Aktuali informacija | 0

Birželio 17 d. (trečiadienis), 15.00 val. – 16.00 val.  adresu: Mažeikiai, Stoties g. 18 (salė 2 aukšte) vyks informaciniai renginiai, kuriuose bus pristatyti finansavimo šaltiniai verslo priemonėms:

  1. Priemonė „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“:
  • Kas gali kreiptis?

    Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

  • Kokios paramos galima tikėtis?

    Didžiausia galima parama vienam projektui įgyvendinti iki 48 779,89 Eur.

 

  1. Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“:
  • Kas gali kreiptis?

Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara.

Fiziniai asmenys: ūkininkai užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara; fiziniai asmenys veikiantys pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą

  • Kas remiama?

Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti (pvz.: pienas, mėsa, uogos ir pan.), inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtrai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems žemės ūkio produktams, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbti, rinkodarai ir (ar) plėtrai.

  • Kokios paramos galima tikėtis?

Didžiausia galima parama vienam projektui įgyvendinti iki 65 079,33  Eur.

 

 

 

Daugiau informacijos apie galimybes gauti paramą adresu: Mažeikiai, Laisvės g. 39-102, tel. +370 673 47349, el. p. svlvvg@gmail.com, interneto svetainės adresas www.svlvvg.lt.